American Harbor College

مقدمه

توضیحات رسمی را مطالعه کنید

American Harbor College در سال 1995 به عنوان م Instituteسسه مریدین تأسیس شد تا بتواند آموزش های ابتدایی را در فرصت های مختلف شغلی ارائه دهد. این مدرسه توسط گروه Career Training Group ، LLC در سال 2011 خریداری شده است. نام آن در ژوئیه 2012 تغییر یافت. در سال 2014 ، Brighter Solutions ، Inc که تحت عنوان Doing Business As of American Harbor College ، همچنان برنامه های خود را به روز و بهبود می بخشد و امکانات مدرسان مبتکر و باتجربه به خوبی آموزش دیده و استخدام شده اند تا در گسترش خدمات و برنامه های آموزشی ارائه شده توسط دانشکده تخصص خود را کمک کنند.

مکان ها

نارنجی

Address
West Chapman Avenue,2445
92868 نارنجی, کالیفرنیا, آمریکا

بورسیه تحصیلی Keystone

گزینه‌هایی که بورسیه ما می‌تواند به شما ارائه دهد را بشناسید

برنامه ها