‏ 2019‏ در پرو مدارس عالی بازرگانی عالیرتبه

On this page you can search for Universities, Colleges and Business schools in پرو. You will easily find all information about the top ranked universities in پرو. Click on"Read more" for a detailed description of the university and an overview of the study programs offered.

Find universities in پرو and browse through their programs to find the ones that suit you best. Get all info about the various study options in پرو and compare the tuition fees and length of study. You can save time and contact universities in پرو directly: fill out the"Request free information" form, which will put you in contact with the admissions office.

Start the search for your future education right away!

اطلاعات بیشتر اطلاعات محدود

2نتایج درپرو

از زمان ایجاد دانشگاه بولونیا تقریبا یک هزار سال پیش، بخش دانشگاه با یکی از چالش های هیجان انگیز تاریخ خود مواجه است. نهادهای دانشگاه نمیتوانند از تغی...
زبانی افق قدرت یادگیری زبان خارجی و ارتباط تنگاتنگ فرهنگی از طریق مطالعه روی و برنامه های کارآموزی. ما تجارب به مقصد کمتر سفر برای تشویق شرکت کنندگان ...