‏ در پرتغال دانشگاهها

‏ 2017‏ در پرتغال مدارس عالی بازرگانی رده های برتر

On this page you can search for Universities, Colleges and Business schools in پرتغال. You will easily find all information about the top ranked universities in پرتغال. Click on"Read more" for a detailed description of the university and an overview of the study programs offered.

Find universities in پرتغال and browse through their programs to find the ones that suit you best. Get all info about the various study options in پرتغال and compare the tuition fees and length of study. You can save time and contact universities in پرتغال directly: fill out the"Request free information" form, which will put you in contact with the admissions office.

Start the search for your future education right away!

16نتایج درپرتغال

University of Minho - School of Health Sciences

کارشناسی ارشد دکترا(PhD) پرتغال Braga October 2017

دانشکده علوم بهداشت یک واحد آلی اخیر از دانشگاه Minho را، ایجاد شده برای اطمینان فارغ التحصیل و آموزش و پرورش کارشناسی ارشد، تحقیق و دیگر خدمات تخصصی در حوزه بهداشت و درمان علوم است. در سال 2000، تاسیس دانشکده علوم بهداشت (ECS) هدف آموزش پزشکان و سایر متخصصان بهداشت در طول زندگی. ECS شرکت ارائه می دهد یک مدرک پزشکی، که دارای یک طراحی برنامه درسی نوآورانه. این برنامه آموزشی را پوشش می دهد همه از موضوعات عمده ای در پزشکی، به دنبال یک دیدگاه یکپارچه زیستی روانی اجتماع… [+] ی، با توجه به توصیه های اکثریت کمیته آموزش پزشکی ملی و بین المللی. مدرسه نیز تضمین می کند آموزش و پرورش کارشناسی ارشد و آموزش در حوزه علوم بهداشت و پزشکی، و همچنین، یک برنامه از دوره های پیشرفته، با در نظر آموزش مادام العمر، بلکه اجازه می دهد تجمع اعتبار برای اخذ مدرک رسمی. برای انجام ماموریت خود، به ECS است بسیار با انگیزه و دانشکده واجد شرایط، در حال حاضر متشکل از حدود 80 نفر از آنها 50٪ دکترا هستند و 70 درصد پزشکان، همه آنها محققان در موسسه تحقیقاتی مدرسه موسسه تحقیقات علوم عمر، سلامتی، هستند - ICVS). ECS شرکت ادغام یک موسسه تحقیقاتی (ICVS) که شامل 3 دامنه اصلی پژوهش (علوم اعصاب، علوم جراحی و میکروبیولوژی و عفونت) با بیش از 200 محقق و بیش از 1000 مقاله در مجلات مورد بررسی بین المللی از ضریب تاثیر مربوطه منتشر کرده است، از سال 2003 (سال آن ایجاد شد). ICVS با یک شریک استراتژیک در ارتباط است، گروه 3B در پژوهش - بیومتریال، Biodegradables و علم تقلید حیاتی (در 3B). آزمایشگاه مرتبط ICVS / 3B است (AL) مراکز فعالیت خود را در علوم بهداشتی، یعنی در پزشکی و علوم بالینی و در پزشکی علوم و مهندسی / علوم مواد و مهندسی (بیومتریال). این رابط بهداشت و درمان، علوم / فن آوری هدف تولید ارزش از طریق توسعه محصولات و خدمات نوآورانه، حاصل از پژوهش بین المللی به شدت رقابتی به دنبال. این همکاری در چندین شرکت اسپین آف که از دستگاه های پزشکی و جراحی به راه حل های نرم افزار شده است. در سال 2012، ICVS / 3B تاسیس همکاری با بیمارستان از براگا در یک مرکز علمی بالینی (2CA-براگا)، یک سازمان غیر انتفاعی با تمرکز بر پژوهش، مراقبت های بالینی، آموزش و پرورش و آموزش. 2CA-براگا ارائه می دهد تمام طیف وسیعی از خدمات تحقیقات بالینی، با زیرساخت های طیف گسترده ای و با پشتیبانی کامل فنی برای پروژه های تحقیقاتی، آزمایش های بالینی و مطالعات اعتبار از دستگاه های پزشکی. در این زمان، 2CA-براگا مسئول 40 درصد از تمام آزمایشات بالینی در پرتغال برگزار می شود. [-]


University of Minho - Institute of Education

کارشناسی ارشد پرتغال Braga September 2016

موسسه آموزش (IE) آموزش و پژوهش واحد جدید از دانشگاه Minho (UMinho) در سال 2009 با پیوستن به مرکز مطالعات کودکان (IEC) و موسسه آموزش و پرورش و روانشناسی (IEP) ایجاد شده است، با توجه به جزء آموزشی آن است. با توجه به اساسنامه خود، ماموریت اینترنت اکسپلورر است که به توسعه پروژه در آموزش، پژوهش و ارتباط با جامعه در منطقه گسترده ای از آموزش و پرورش، در نتیجه به توسعه و رفاه افراد، گروه ها، سازمان آموزش و پرورش و جامعه به طور یکسان کمک می کنند. فعالیت آموزش اینترنت اکسپلورر است در … [+] مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا خاص به اینترنت اکسپلورر و یا مشترک با مکاتب دیگر UMinho تقسیم شده است. اینترنت اکسپلورر نیز کارآموزی علمی پیشرفته، دکترای در همکاری با دانشگاه های خارجی و پس از دکترای پوشش می دهد. در رابطه با فعالیت های آموزشی، پژوهش توسعه یافته در اینترنت اکسپلورر بر روی فرآیندهای آموزشی، عوامل و زمینه های متمرکز شده است، در تدریس، یادگیری، آموزش و توسعه اجتماعی و آموزشی است. فعالیت در رابطه با تعامل با جامعه، که شامل دوره های آموزش ضمن خدمت، مطالعات و نظرات، برای مثال، یک راه از ساخت دانش و مهارت استادان و پژوهشگران موسسه در دسترس به جامعه است. پروژه های مختلف یعنی فراتر از بافت ملی گسترش، و بین المللی همکاری با کشورهای نزدیک از نظر فرهنگ و زبان، به عنوان مورد از پرتغالی زبان کشورها، ارزش حال برجسته. برای انجام این ماموریت آن، یعنی ایجاد مشارکت با نهادهای ملی و بین المللی با هدف غنی سازی متقابل را در رسیدن به اهداف مشترک است. به عنوان واحد پژوهش و آموزش از دانشگاه Minho (UMinho)، موسسه آموزش و پرورش (IE) توسعه پروژه در آموزش، پژوهش و ارتباط با جامعه در مناطق گسترده ای از آموزش و پرورش و توسعه اجتماعی و آموزشی است. ماموریت موسسه آموزش آموزش و پژوهش واحد از دانشگاه Minho، که ماموریت به توسعه پروژه در آموزش، پژوهش و ارتباط با جامعه در منطقه دانش آموزش و پرورش و زمینه های مرتبط است. موسسه آموزش تایید درک درستی از آموزش و پرورش به عنوان یک رشته علمی و حرفه ای است که در چارچوب افزایش میان رشته ای، با هدف تولید، انتشار و استفاده از دانش در زمینه های متعدد، گفتمان، افراد و فرآیندهای است که آموزش و پرورش شکل به عنوان یک زمینه تحقیق و عمل، در حالی که کمک به ارتقاء شهروندی دموکراتیک و توسعه و رفاه افراد، گروه ها، سازمان ها و جامعه است. اهداف تحقق ماموریت ذکر شده در مقاله های قبلی به وجود یک پایدار، با کیفیت بالا علمی، آموزشی و متفاوت پروژه مداخله، توسط آموزش و پژوهش واحد انجام تضمین شده و خدمت توسط زیرواحدهای مداوم تعریف و مناسب ساختار، با تمرکز بر روی اهداف هدف زیر است: آموزش دانشگاه در بالاترین سطح از طریق یک پیشنهاد های آموزشی متنوع که شامل هر دو فارغ التحصیل و آموزش پس از فارغ التحصیل، و همچنین آموزش پیشرو به یک رشته، اولیه و آموزش ضمن خدمت برای مربیان، معلمان و دیگر کارکنان و عوامل آموزش، و اجتماعی مداخله -educational برای تمام سطوح از مدرسه یا آموزش غیر مدرسه، و همچنین برای تمام بخش های که زمینه های آموزش، آموزش و یادگیری مادام العمر را تشکیل می دهند. انجام تحقیقات سیستماتیک و سازمان یافته، در چارچوب مرجع بین المللی، در آموزش و پرورش رسمی، غیر رسمی و غیر رسمی، از جمله به طور خاص: ارزش ها، ایده ها و سیستم های آموزشی؛ بسترهای تاریخی، اجتماعی و فرهنگی و سازمانی، و همچنین شیوه های اجتماعی و آموزشی؛ فرم ها، روش ها، فن آوری و ارتباطات شیوه؛ برنامه درسی و ارزیابی؛ آموزش و توسعه انسانی؛ افراد و گروه ها، کارآموزان و مربیان، پوشش بسیاری از آموزشی، آموزش و فرآیند یادگیری مادام العمر. انتقال، تبادل و افزایش دانش علمی و آموزشی از طریق توسعه پروژه های مداخله و همکاری در سطوح منطقه ای، ملی و بین المللی از طریق برنامه های آموزشی و ضمن خدمت و اقدامات در چارچوب کلی تر از تعامل دائمی با جامعه در متقابل بر اساس درک. ارز علمی، آموزشی و فرهنگی با نهادها و سازمان های ملی و بین المللی از طریق تحرک دانش آموزان، معلمان، محققان و کارکنان غیر آموزشی، تدریس و تحقیق مشارکت و دیگر اقدامات همکاری های بین المللی، به ویژه با کشورهای پرتغالی زبان؛ ترویج فعالیت های است که قادر به دسترسی و لذت بردن از اموال فرهنگی توسط همه افراد و گروه ها، داخلی و خارجی به موسسه و دانشگاه. [-]


University of Minho - School of Nursing

کارشناسی دوره های آموزشی Certificate کارشناسی ارشد(MSc) پرتغال Braga September 2016 + {تعداد} بیشتر

دانشکده پرستاری از دانشگاه Minho (ESE-UM) یک واحد آلی تدریس و پژوهش از طبیعت پلی تکنیک، که تضمین فارغ التحصیل و آموزش و پرورش کارشناسی ارشد، پژوهش و سایر خدمات تخصصی در پرستاری است. مدرسه یک ساختار با سازمان های خود و پرسنل خود، که از طریق آن دانشگاه می سازد بیانیه ماموریت خود، در منطقه دانش پرستاری و زمینه های مرتبط، با تاکید ویژه بر ابعاد آموزش و پژوهش است. آن را با هم به ارمغان می آورد منابع انسانی و مادی برای توسعه آموزشی، فعالیت های علمی و فنی خود در پروژه های مستقل و یا… [+] در همکاری با واحد های دیگر، که دیدار دانشگاه، رسالت و اهداف مناسب است. دانشکده پرستاری از دانشگاه Minho یک مرجع ملی و بین المللی در آموزش پرستاری است. این جایزه افتخار برای برتری در آموزش و پرورش در سال 2006 دریافت کرد، اعطا شده توسط-ایبرو آمریکا در شورای افتخار کیفیت آموزشی. در سال 2013 ODAEE (برای Organización د لاس آمریکا لا Excelencia Educativa) نیز جایزه را به ESE-UM با جایزه Sapientia برای اعتلای آموزشی). در حال حاضر ESE-UM دین، استاد ماریا ایزابل لاگه، همچنین در سال 2013 توسط همان سازمان، ODAEE با یک مدال عالی برای او مدیریت کیفیت آموزش و پرورش اهدا شد. ماریا ایزابل لاگه نیز با مدال "ال Flechador دل سل"، به طور مشترک توسط ODAEEand دانشگاه د کواوتیتلان Izcalli (مکزیک) در آموزش آن اساسا با کیفیت بالا آن مشخص قائل شد و با استانداردهای بالای خود را اهدا شد. سرمایه گذاری در یک پایگاه آموزشی جامد است که به ترویج توسعه علمی، فنی، فرهنگی، شخصی، و اخلاقی در دانش آموزان است یک نگرانی دائمی نیز به عنوان یک سرمایه گذاری قوی در آموزش و پرورش کارشناسی ارشد پرستاری بوده است. از لحاظ عرضه آموزشی، دانشکده پرستاری دارای مدرک پرستاری، مکمل دوره های آموزشی در پرستاری، دوره های آموزش تخصصی، دوره های تحصیلات تکمیلی و دوره های کوتاه مدت است. [-]


University of Minho - School of Sciences

کارشناسی کارشناسی ارشد پرتغال Braga September 2016

دانشکده علوم از دانشگاه Minho، در سال 1975 ایجاد شده است، به یک نهاد به خوبی تثبیت بهره گیری از شهرت خوبی در کیفیت تدریس و پژوهش در حوزه علوم طبیعی دقیق و تکامل یافته است. مدرسه ادغام پنج بخش (زیست شناسی، شیمی، علوم زمین، ریاضیات و کاربرد، و فیزیک) با مجموع 191 پرسنل آموزش از آنها 184 به سطح مدرک PHD واجد شرایط است. جمعیت در مقطع کارشناسی از دانشکده است حدود 1200 دانش آموزان، بین دوازده دوره های کارشناسی درجه و همچنین در حدود 436 دانشجویان کارشناسی ارشد (در هر دو استاد … [+] ثبت نام و دکترای سطح) توزیع شده است. دوره های مقدماتی در علوم پایه نیز به عنوان یک سرویس به مدارس دیگر (مهندسی، اقتصاد، روانشناسی، و غیره) از دانشگاه Minho ارائه شده است. دانشگاه مین هو یک دانشگاه تقسیم سایت با instalations واقع در براگا و Guimarães می، دو شهرستانها همسایه 20 کیلومتر از هم جدا است. دانشکده علوم در هر دو کامپی از دانشگاه تاسیس شده است، با این حال خدمات مدیریت مدرسه و تاسیسات اصلی این گروه زیست شناسی، شیمی، علوم زمین، ریاضیات و کاربرد و فیزیک در Braga، واقع در پردیس Gualtar. آزمایشگاه های تحقیقاتی، کارکنان و دفاتر منشیگری، نیز در این سایت نصب شده است. فعالیت های تحقیقاتی از مدرسه بیرون در مراکز تحقیقاتی واقع در هر بخش انجام شده است. در طول چند سال گذشته، دانشکده علوم تجهیزات خود را به محوطه Azurém در Guimiarães، که در آن یک همچنین می توانید آموزش و پژوهش نصب و راه اندازی بخش از ریاضیات و برنامه های کاربردی، شیمی و فیزیک پیدا تمدید کرده است. وزارت دانشکده علوم دارند آزمایشگاه با کیفیت بالا، مجهز به اطمینان ابزار دقیق پیشرفته فارغ التحصیل و آموزش POS-فارغ التحصیل در علوم تجربی، اعطای کارشناسی ارشد و دکتری درجه و ارائه آموزش برای اولین بار در علوم تجربی و فراهم کردن شرایط برای توسعه پروژه های تحقیقاتی پیشرفته . به طور طبیعی حضور گروه ها و تحقیقات مراکز از دانشکده علوم comunity اطراف آن با دسترسی به خدمات مشاوره تخصصی و تجربی فراهم می کند. [-]


University of Minho - School of Engineering

کارشناسی ارشد دکترا(PhD) پرتغال Guimarães Braga September 2016

دانشکده فنی و مهندسی در زمینه های مهندسی، و همچنین در حال ظهور و مناطق منحصر به فرد در سطح ملی فعال است. این است که توسط یک جزء تحقیقاتی قوی شناخته شده است، برتری از پروژه های آموزش آن، بین المللی و تعامل با جامعه است. این است که توسط دانشکده بیش از 300 نفر از استادان دکترا، حدود 400 محققان و کارکنان از بیش از 90 نفر از کارکنان فنی و اداری پشتیبانی می شود. می یازده مراکز تحقیقاتی، 70 درصد از آن به عنوان خیلی خوب یا عالی طبقه بندی شده است. این شناخته شده بین المللی م… [+] راکز به لطف جوایز مختلف نسبت داده شده به استادان دانشگاه و پژوهشگران دانشکده مهندسی و همکاری تحقیقاتی مهم با دانشگاه ملی و بین المللی. همکاری با MIT، دانشگاه کارنگی ملون و دانشگاه تگزاس در آستین، تحت Portugal_MIT و Portugal_CMU / AT برنامه است، نیز قابل توجه است. با تشکر از برنامه تحرک بین المللی مانند اراسموس موندوس، پروژه های آموزش یک تقاضای بسیار بالا در سطوح ملی و بین المللی است. حدود 6.000 دانش آموزان از چرخه های مختلف از مطالعات، با حدود 700 به چرخه 3 متعلق وجود دارد. دانشکده فنی و مهندسی است نسبت به جامعه، که در آن ارتباط عمل خود را در مشارکت با شرکت های متعدد ملی و بین المللی مشهود است گرا. [-]


University of Minho - School of Economics and Management

کارشناسی ارشد پرتغال Braga September 2016

دانشگاه Minho - دانشکده اقتصاد و مدیریت - برنامه دکترا EEG ارائه می دهد 8 دوره مدرک کارشناسی، که 4 در رژیم پس از کار تدریس می شود؛ 16 استاد برنامه ها و 6 دکتری برنامه، که 3 به طور مشترک همراه با دیگر موسسات آموزش عالی ارائه شده است. تعداد کل EEG از دانش آموزان است بیش از 2400، که در میان دانشجویان دوره کارشناسی 1351are و 1079 فارغ التحصیلان - 918 دانشجویان کارشناسی ارشد و 161 دانشجوی دکترا. حدود 20٪ از دانشجویان مقطع کارشناسی خود را در برنامه تحرک بین المللی شرکت می کنند… [+] و در مورد آن ارائه می دهد 30 واحد البته به زبان انگلیسی. EEG دارای 3 بخش و 5 مراکز تحقیقاتی. FCT - سه نفر از این مراکز حداکثر امتیاز از عالی اعطا شده توسط بنیاد پرتغالی علوم و فناوری به دست آورد. 90 درصد از علمی دانشکده دارای مدرک دکترا اعطا شده توسط بسیاری از موسسات معتبر، مانند، از جمله، در دانشگاه های آکسفورد، وارویک، لنکستر، اسکس، منچستر، ناتینگهام، کورنل، استکهلم، مدرسه اقتصاد لندن، موسسه تین برگن و موسسه دانشگاه های اروپایی. برنامه دکترا در 2012/2013، دانشکده اقتصاد و مدیریت (EEG) ارائه می دهد شش برنامه دکتری: علوم مدیریت، علوم کارآفرینی، علوم سیاسی و روابط بین الملل، حسابداری، اقتصاد، استراتژی بازاریابی است. ارائه برنامه های دکترا نشان دهنده تخصص علمی EEG است. کیفیت هیئت علمی آن، در دانشگاه های اروپا و آمریکا به عنوان متنوع به عنوان دانشگاه آکسفورد، دانشگاه وارویک، دانشگاه لنکستر، دانشگاه اسکس، دانشگاه کرنل، دانشکده اقتصاد استکهلم، مدرسه اقتصاد لندن، موسسه تین برگن و یا موسسه اروپایی در فلورانس آموزش دیده با یک امتیاز حداکثر عالی 3 مراکز تحقیقاتی: است EEG در یک رتبه بندی بسیار بالا در تحقیقات در پرتغال قرار گرفته است. پیگیری برنامه دکتری که توسط EEG ارائه تضمین به دست آوردن یک درجه بالایی از شناخت ملی و بین المللی است. شرکای EEG با دیگر دانشگاه پرتغالی در ارائه سه برنامه دکترا. دکترا در اقتصاد در نتیجه یک همکاری با دانشگاه کویمبرا است. دکترا در حسابداری به ارمغان می آورد به همراه دانشگاه اویرو. و، دکترا در بازاریابی و استراتژی ترکیبی از تلاش های دانشگاه مین هو، آویرو و بیرا داخلی. [-]


Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias

دکترا(PhD) پرتغال Lisbon بلژیک Brussels مجارستان Budapest استونی Tallinn بریتانیا ادینبورگ October 2017 + {تعداد} بیشتر

ها Universidade Lusófona د Humanidades E ها Tecnologías بزرگترین دانشگاه غیر دولتی در پرتغال است. نام دانشگاه می آید از کلمه "Lusofonia" که نام تمام کشورهای پرتغالی زبان و پس زمینه های فرهنگی و زبانی مشترک خود را. دانشگاه خود را به عنوان نهاد رهبری مسئول توسعه این فضای جغرافیایی و فرهنگی با بیش از 200 میلیون نفر جمعیت، ندارد. پردیس دانشگاه در مرکز شهرستان لیسبون، پایتخت پرتغال واقع شده است. ها Universidade Lusófona یک دانشگاه فرصت های برابر در حال حاضر با یک بدن دانش آمو… [+] ز بیش از 11.000 دانشجو و 1500 معلمان است. این دانشگاه حدود نه گروه های دانشگاهی که واحد سازمانی اصلی تشکیل ساختار. ها Universidade Lusófona د Humanidades E ها Tecnologías در حال حاضر ارائه می دهد 48 رشته در مقطع کارشناسی، 47 کارشناسی ارشد، 8 برنامه های دکترا و 41 درجه پس از فارغ التحصیلی. علاوه بر این، این دانشگاه ارائه می دهد تعداد زیادی از دوره های آموزشی فنی و حرفه ای و مستمر بر این اساس با الگوی توسعه زندگی یادگیری است. همه دوره دانشگاه تحقق الزامات آموزش عالی اروپا، و مطابق با سیستم های انتقال اعتبار اروپا (ECTS). [-]


ISG Business & Economics School

کارشناسی ارشد دکترا(PhD) پرتغال Lisbon October 2017

ISG | تجارت و اقتصاد مدرسه خود را از سال 1978 به عنوان یک مکتب مرجع در زمینه آموزش مدیریت در پرتغال تحمیل می کند. در میان مدارس کسب و کار، ISG پروژه | تجارت و اقتصاد، مدرسه، و خارج از غرفه برای آموزش چند رشته ای نوآورانه آن، متناسب با نیازهای واقعی بازار کار است. که در ISG | تجارت و اقتصاد مدرسه، آموزش و پرورش برای مدیریت، با توجه به کلید عوامل طبیعت حرفه ای، یکپارچه سازی دانش با عمل، و دقت با ارتباط، منعکس کننده چالش های پیچیده توسط مدیران در روز خود را به روز مواجه ش… [+] ده است. ISG | تجارت و اقتصاد مدرسه فعالیت خود را در رسیدن به محیط کسب و کار نزدیک تر است، به ویژه از طریق مشارکت با شرکت های ملی با پایگاه بزرگی از استقرار بازار تمرکز دارد. ISG | تجارت و اقتصاد مدرسه در ایجاد هم افزایی شرط برای یک آموزش عالی، که قادر به حفظ تمرکز بر مولفه های علمی، به درخواست دیگر اشکال دانش به طور فزاینده در فنی و حرفه ای و نوری دانش متمرکز شده است. ISG با امکانات مدرن آموزشی و کاربردی شامل غیر قابل انکار یکی سخاوتمندانه ترین نسبت منطقه / دانش آموز از پارک دانشگاه ما مجهز شده است. [-]


Polytechnic of Leiria

کارشناسی ارشد پرتغال Leiria October 2017

پلی تکنیک لیریا آیا می دانید که دانش آموزان از بیش از 60 کشور مختلف پلی تکنیک لیریا را (IPLeiria) به عنوان اولین گزینه مطالعه خود را انتخاب؟ بدانید که چرا پرتغال مقصد ایده آل است و به همین دلیل در حال مطالعه در IPLeiria ممکن است یک تجربه واقعی زندگی در حال تغییر. آمار و ارقام 5 کمپی در 4 شهرستانها مختلف 700+ دانشجویان بین المللی 250+ بین المللی تحرک 60+ ملیت های مختلف 350+ موافقتنامه همکاری های بین المللی امکانات بیست و یکم مطالعه تسهیلات قرن: 5 کمپی ارائه امکانات آموز… [+] شی استثنایی. بیش از 130 آزمایشگاه سلام فن آوری با آخرین فن آوری مجهز شده است. آموزش خلاقانه: ما در امکانات دانش آموز پیشرفته سرمایه گذاری کرده ایم و در آخرین فن آوری تلاش دسترس را به دوره های ما به زندگی است. ESTM مدرسه هتل و واحد آموزش آنلاین ما فقط دو نفر از آنها. نقاط قوت مشارکت صنعت: بسیاری از دوره های ما همکاری با شرکت های پیشرو شما تحریک به تجاوز. سیسکو، PHOENIX CONTACT، اوراکل، زیمنس تنها برخی از مارک های بزرگ که تصمیم به پیاده سازی فرهنگستان ها در موسسه ما. به رسمیت شناخته تحقیق: واحد تحقیقات سلام فن آوری مانند CETEMARES یا CDRS'p بخشی از استراتژی ما که در آن علم و عمل و دست به دست به ابداع راه حل های جدید. منطقه منطقه با پویایی بزرگ اقتصادی: سطح بالایی از اشتغال در یک منطقه غنی از پلاستیک، سرامیک و شیشه ای، قالب، مهندسی، شیلات، گردشگری، صنایع غذایی و بیوتکنولوژی. یکی از 5 بهترین شهرستانها به در راست زندگی در وسط از همه چیز: 3 بزرگ در محل شهرستان پردیس: لیریا، کلدس دا Rainha یا پنیچه، پرتغال. این شهرستانها فوق العاده هستند نه فقط به مطالعه اما برای زندگی دارایی های ما دوستانه و نزدیک جو: ما افتخار می کنیم از محیط زیست دوستانه ما در میان دانش آموزان، معلمان و تکنسین های که به دانش آموزان کمک هستید حل و فصل را به یک زندگی جدید دور از خانه. طراحی شده برای دانش آموزان امروز: کشف انواع فعالیت ها و تجارب موجود در هر یک از دانشگاه IPLeiria. همه چیز از ورزش به راهنمایی و مشاوره، پزشکی و خدمات حمایت روانی. در حالی که تحصیل یک بخش کلیدی از زندگی دانشگاهی است که شما باید فراموش نکنید که فرصت های مانند، کمک هزینه تحصیلی و فعالیت های اوقات فراغت البته از جمله موسیقی، تئاتر، نمایشگاه و کنفرانس ها. چه بیشتر می تواند شما را برای آرزو کنم؟ [-]


Castelo Branco University of Applied Sciences

کارشناسی(BSc) پرتغال Castelo Branco October 2017

The Castelo Branco Polytechnic Institute (IPCB) is a public institution of higher education, whose culture is characterised by the richness of the diversity and uniqueness of each own one of the six schools that are Agriculture, Applied Arts, Education, Management, Health and Technology. The courses taught at the IPCB combine strong practical and technical training with theoretical frameworks at the highest scientific level, preparing competent professionals. The… [+] IPCB Schools have high quality facilities and equipment and excellent sports and cultural facilities. The teaching staff proves to be of high scientific, technical and pedagogical competence. The development of the IPCB, is based on pillars clearly identified in its need for high levels of quality and its being internationally recognised. In addition to adopting the standards of the European Association for Quality Assurance for Higher Education (ENQA) and the recommendations of the European University Association (EUA), the Castelo Branco Polytechnic Institute has its Quality Management System certified to ISO 9001:2008. Despite the results achieved, it is important that these levels of demand are strengthened and visible in the institution's mission, because that is the only way to ensure that IPCB challenges and tests each of us individually and the entire academic community collectively: lecturers, students, non-teaching staff and external agents. The availability of a wide range of study opportunities, strong links to the business world, educational, social and cultural worlds, to our close coordination with the labour market, the transfer of knowledge and technology and the strategy of internationalisation, guarantee our graduates a comprehensive training through the acquisition and development of scientific and technical, linguistic, relational and cultural skills, thus preparing them to respond competitively to the demands of a borderless labour market, but also providing them with requirements to create and develop themselves, by encouraging creativity and entrepreneurship. The provision of lifelong learning programs also allow for those who are already higher education holders or who are already in the labour market, the necessary adaptation to new challenges and new requirements. We know the scale of the challenges and we are fully aware of the role and responsibility of the IPCB in the country's future and development of the region. But we assume this condition and the commitment to lead this project serving knowledge and the people. Welcome to the Castelo Branco Polytechnic Institute! [-]


University of Algarve

کارشناسی ارشد پرتغال Faro September 2016

چرا دانشگاه آلگاروه (UAlg) را انتخاب کنید؟ دانشگاه آلگاروه (پرتغال) یک دانشگاه عمومی جوان است، با جمعیت دانشجویی نزدیک به 9000 و استخدام بیش از 700 دانشگاهیان. در این سه دهه گذشته، دانشگاه آلگاروه از لینک تاسیس با کسب و کار منطقه ای و با سازمانهای دولتی و خصوصی، تشویق انتقال دانش و کمک به توسعه پایدار با تاثیر مثبت در جامعه تثبیت کرده است. تعلیم تاسیس در چهار دانشگاه، سه در شهرستان فارو و یکی در پرتیمانو، دانشگاه آلگاروه دوره در شش حوزه موضوعی: هنر، ادبیات و تا… [+] ریخ، علوم مهندسی؛ زندگی، زمین، دریایی و علوم محیط زیست؛ پزشکی و علوم متفقین؛ اجتماعی، آموزش و پرورش و علوم آموزش حرفه ای؛ و اقتصاد، مدیریت و گردشگری. مطالعات انجام شده در این مناطق عبارتند از کارشناسی و کارشناسی ارشد مدارک تحصیلی (کارشناسی ارشد و دکترا). پژوهش تحقیقات در دانشگاه آلگاروه است که در مراکز تحقیقاتی پویا و برجسته، که تولید نوآوری و ارزش افزوده افزایش تحقیق و توسعه در زمینه های مختلف از جمله علوم دریایی، زیست شناسی و زیست پزشکی، الکترونیک و مخابرات، ادبیات، تاریخ، ارتباطات و هنر انجام . آزمایشگاه خود را به جهان باز است، استخدام محققان بهترین جوان در سراسر حوزه های تحقیقاتی مختلف به تعالی. محل واقع در جنوبی ترین بخش از پرتغال، یکی از مناطق توریستی از پرتغال، دانشگاه دارای سه شعبه دانشگاه واقع در فارو (پایتخت منطقه، با فرودگاه بین المللی، استادیوم ورزشی، بیمارستان مرکزی) و دیگری در پرتیمانو، دوم آلگاروه است شهر اصلی. بین المللی به تازگی، یک افزایش قابل توجهی از دانشجویان خارجی از بیش از 60 کشور با توجه به استراتژی بین المللی از دانشگاه آلگاروه شده است. جمعیت 9000 دانش آموز آن، 10 درصد دانشجویان خارجی، که تقریبا نیمی در دانشگاه تحت موافقتنامه های دوجانبه و برنامه های همکاری، به طور عمده اراسموس و اراسموس موندوس هستند. کیفیت و تنوع کارشناسی ارشد اروپایی و دکترای، همراه با دوره های کارشناسی ارشد باز به دانش آموزان از سراسر جهان توضیح بزرگی این تحرک. امکانات پشتیبانی تمام دانشگاه ارائه کلاس های درس خاص، کامپیوتر و چند رسانه ای آزمایشگاه، سالن ها، کتابخانه ها و مطالعه و اتاق جلسه. دسترسی به اینترنت بی سیم در دسترس در تمام دانشگاه است. با اقامت در سالن های محل اقامت برای بیش از 600 دانش آموز، چند اغذیه فروشی ها و سالن های غذاخوری در سراسر محوطه های مختلف، خدمات پزشکی و فعالیت های فرهنگی و ورزشی، دانشگاه آلگاروه شاهد رشد قابل توجهی در نظر جمعیت دانشجویی، امکانات مدرن و کیفیت و تنوع برنامه های در ارائه. [-]


Instituto Piaget

کارشناسی پرتغال Lisbon October 2017

An academic experience of international dimension is a strategic decision for the future. Study outside the country of origin is an opportunity to discover new cultures and knowledge, as well as to grow up and develop better skills and capabilities. We invite the international academic community to know our training offer, the Portuguese cities hosting our schools and institutes, and infrastructure that support undergraduate, master's and post-graduate courses in diverse… [+] areas, as Health Sciences and Technology, Sports and Physical Education, Social and Human Sciences, Engineering and Technology, Education and Training, Management, Nutrition and Dietetics, Psychomotor and Safety and Environment. Here you can find a set of useful information to start preparing from now this international adventure and make it an unforgettable experience, an investment in itself with an academic, personal, professional and cultural return that echoes in the future. In Portugal, Instituto Piaget develops higher education activities through its Jean Piaget Higher Schools of Education (ESE JP), Jean Piaget Higher Schools of Health (ESS JP), one Jean Piaget Higher School of Technology and Management (ESTG JP), and University Institutes (Superior Institutes for Intercultural and Transdisciplinary Studies – ISEIT). The Schools and the Institutes are grouped into Academic and University Campuses of Almada, Santo André, Silves, Vila Nova de Gaia and Viseu. Each Campus offers an array of educational support structures, such as laboratories, auditoriums, workshops, libraries, bookstores, sports facilities, cafeterias and canteens, which testify to the fact that Instituto Piaget makes and effort to provide the Campuses with the technical and laboratory resources necessary for the education and training it provides. LISBON University Campus of Almada ALENTEJO Academic Campus of Santo André THE ALGARVE Academic Campus of Silves OPORTO Academic Campus of V. N. Gaia CENTRAL PORTUGAL/VISEU University Campus of Viseu [-]


Instituto Politécnico de Viseu – Escola Superior de Saúde (ESSV)

کارشناسی کارشناسی ارشد پرتغال Viseu October 2017

A Escola Superior de Saúde de Viseu (ESSV) é uma Instituição de Ensino Superior Público integrada no Instituto Politécnico de Viseu, dotada de personalidade jurídica e de autonomia administrativa, financeira, científica e pedagógica e a sua organização e gestão rege-se pela Lei n.º 54/90, de 05 de Setembro, com algumas especificidades decorrentes do Decreto-Lei n.º 205/95, de 08 de Agosto. A ESSV, criada pela Portaria nº 216/2005 de 24 de Fevereiro, é herdeira da antiga Escol… [+] a de Enfermagem de Viseu criada em 1971 pela Portaria n.º 228/71 de 01 de Maio, reconvertida em Escola Superior de Enfermagem de Viseu pela Portaria n.º 821/89, de 15 de Setembro após a integração do ensino de enfermagem no sistema educativo nacional ao nível do ensino superior politécnico, como resultado da publicação do Decreto-Lei n.º 480/88, de 23 de Dezembro.A Escola rege-se pelos Estatutos aprovados pelo Despacho Normativo n.º 52/99, que contemplava a tutela conjunta dos Ministérios da Educação e da Saúde, publicado em Diário da República, I Série - B, n.º 257, de 04 de Novembro de 1999. Na sequência da Resolução do Conselho de Ministros n.º 140/98, de 04 de Dezembro e da Lei n.º 26/2000, de 23 de Agosto, a Escola transitou para a tutela exclusiva do Ministério da Ciência e do Ensino Superior. Face às alterações do seu enquadramento legal, os Estatutos encontram-se em fase de reformulação. A Escola iniciou a sua actividade em Outubro de 1974 com o Curso de Enfermagem Geral, que funcionou até 1992. Em Abril de 1990 iniciou o Curso Superior de Enfermagem - conferindo o grau de bacharel - aprovado pela Portaria n.º 299/90, de 12 de Abril, mais tarde alterado pela Portaria n.º 357/95, de 24 de Abril. Em Março de 1996, com os Cursos de Estudos Superiores Especializados (CESE) em Enfermagem de Saúde Infantil e Pediátrica e em Enfermagem de Saúde Materna e Obstétrica, aprovados pelas Portaria n.º 1137/95 de 15 de Setembro e Portaria n.º 1126/95 de 14 de Setembro, respectivamente, passou a conferir o grau de licenciado. Em Outubro de 1997 iniciou o CESE em Saúde Comunitária e em Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiátrica, aprovados pela Portaria n.º 544/97 e Portaria n.º 545/97, de 23 de Julho.Posteriormente, com a publicação do Decreto-Lei n.º 353/99, de 03 de Setembro foram fixadas as regras gerais do ensino de enfermagem no âmbito do ensino superior politécnico: formação geral em enfermagem através de Cursos de Licenciatura unietápica com a duração de 4 anos e formação especializada através de cursos de especialização de pós-licenciatura não conferentes de grau. O mesmo diploma aprovou também duas medidas de transição: O Ano Complementar de Formação para os estudantes que frequentavam à data o curso de bacharelato em enfermagem, aos quais permitiu alcançar a Licenciatura, e criou o Curso de Complemento de Formação o qual permitiu aos enfermeiros com o grau de bacharel o acesso ao grau de licenciado.O Curso de Licenciatura em Enfermagem e o Ano Complementar de Formação foram criados pela Portaria n.º 729/2000, de 05 de Outubro; o Curso de Complemento de Formação foi criado pela Portaria n.º 98/2000, de 22 de Fevereiro. Na ESSV o ano lectivo 2005-2006 foi decisivo para a implementação dos objectivos e da filosofia do Processo de Bolonha. Neste ano, foi reorganizado o plano de Curso de Licenciatura em Enfermagem e elaborado um plano de adequação, tendo por base o Decreto-Lei nº 42/2005 de 22 de Fevereiro, o Decreto-Lei nº 74/2006 de 24 de Março, alterado pelo Decreto-Lei nº 107/2008 de 25 de Junho e o Despacho nº 7287-B/2006 (2ª Série). Assim, nos termos dos artigos 63º e 64º do Decreto-Lei nº 74/2006 de 24 de Março e através do Despacho nº 16043/2006 (2ª série), de 30 de Junho, do Director Geral do Ensino Superior, publicado no Diário da República, 2ª Série, nº 147, de 1 de Agosto de 2006, foi registado com o número R/B-AD-761/2006, a adequação do Curso de Enfermagem ministrado pela Escola Superior de Saúde de Viseu, ao ciclo de estudos adequado ao processo de Bolonha. O Plano de Equivalências ao processo de transição, foi aprovado em reunião de Conselho Científico a 18 de Julho de 2007.Para além destes cursos, a Escola tem realizado cursos de pós graduação, não conferentes de grau académico. [-]


Instituto Politécnico de Viseu – Escola Superior Agrária (ESAV)

کارشناسی کارشناسی ارشد پرتغال Viseu October 2017

A Escola Superior Agrária de Viseu (ESAV), criada oficialmente em 19 de Dezembro de 1994 (DL n.º 304/94), é uma das unidades orgânicas do Instituto Politécnico de Viseu, integrando-se na rede de ensino superior público português, ao nível do ensino politécnico. Assim deu-se continuidade à tradição, pois a Cidade de Viseu teve o privilégio de ser pioneira no Ensino Agrícola em Portugal através da criação da Escola Prática de Agricultura de Viseu, por Decreto de 16 de Dezembro… [+] de 1852. A ESAV pretende transmitir e divulgar o conhecimento, com vista à formação de estudantes com elevado nível de competências nas áreas das ciências agrárias, alimentares e veterinárias; promover a investigação aplicada e sua divulgação, o intercâmbio cultural, científico e tecnológico com instituições congéneres, nacionais e internacionais e o relacionamento com o tecido empresarial, de forma a contribuir para o desenvolvimento da região e do país. Assim, os objectivos da ESAV assentam em três vertentes: - Ensino de qualidade, através da transmissão de conhecimentos técnico-científicos constantemente actualizados e precisos, centrados na utilização de tecnologias fundamentais para a formação de estudantes nos domínios das produções agrícola e zootécnica, ecologia e paisagismo, florestal, biossistemas, indústrias alimentares e ainda da enfermagem veterinária. - Construção de elos de ligação com a comunidade, através de apoio técnico-científico, projectos, prestação de serviços, consultoria a empresas, organizações institucionais tanto a nível regional, nacional como internacional. Deste modo, podendo dar informações, transmitindo conhecimentos, mobilizando apoios e vontades, factos sem dúvida fundamentais para a integração da Escola no meio. A qualidade do ensino que ministramos, estimulada pelo sucesso da aplicação dos princípios da Declaração de Bolonha, demonstra bem esta realidade. - Desenvolvimento de actividades de investigação, experimentação e divulgação de conhecimentos nos domínios das ciências agrárias, alimentares e veterinárias, permitindo o avanço dos sectores de produção respectivos. Estas actividades são dinamizadas pelo corpo docente cada vez mais qualificado, estando permanentemente empenhado em contribuir para o sucesso educativo dos estudantes, sendo evidência desse facto a elevada percentagem de doutores. A ESAV localiza-se numa zona nobre da cidade de Viseu, na Quinta da Alagoa, com cerca de 23 hectares. Possuindo inúmeras culturas, destacando-se a vinha, o pomar e o olival. Contando ainda com estruturas de produção pecuária de ovinos, caprinos, bovinos, aves e coelhos, bem como um Centro de Enfermagem Veterinária e laboratórios, com tecnologias que permitem aquisição de competências em vários domínios técnico-científicos. Visando uma formação vocacionada para uma plena inserção na vida activa dos seus estudantes, a ESAV dispõe de um corpo de funcionários, docentes e não docentes, qualificado e motivado. Contribuem igualmente para o sucesso da ESAV os seus estudantes que com a sua vontade, disponibilidade e capacidade de trabalho permitem uma excelente colaboração na transmissão e aquisição de competências. [-]


Polytechnic Institute of Tomar

کارشناسی ارشد پرتغال Tomar October 2017

تاریخ موسسه پلی تکنیک تومار در سال 1973 ایجاد شد، در فرمان قانون 402/73 منتشر شده است، از 11 ماه اوت، وزیر آموزش و پرورش و علوم، ویگا سیمائو. با انقلاب در سال 1974، روند نصب و راه اندازی تحقق نیست. در سال 1979، آن را به عنوان مدرسه از فناوری از تومار (ESTT) ایجاد شده بود، پس از آن توسط وزیر آموزش و پرورش، لوئیس ویگا داکونها، که نصب و راه اندازی کمیته تنها در ماه اکتبر سال 1982 توسط وزیر Frausto دا سیلوا منصوب شد، شامل یکپارچه نیست رئیس جمهور، استاد پاچکو د آموریم، و… [+] صدادار، دکتر خولیو دیاس das Neves از و دکتر ماریا انجام روزاریو Baaeta نوس. اولین دوره به بهره برداری در سال 1986 قرار داده شدند، انگل واقع در AV. کاندیدو Madureira از، تومار. سیاست آموزش عالی در پرتغال تعریف شده است که تنها می تواند یک پلی تکنیک های منطقه و در نتیجه در سال 1985 توسط فرمان 46/85 22 نوامبر ESTT در Santarém پلی تکنیک یکپارچه شده است. پس از آن، در سال 1994 توسط DL 304/94 19 دسامبر، نام خود را به مدرسه از فناوری و تومار مدیریت (ESTGT) تغییر یافت. مدیریت کسب و کار (مسئول استاد خوزه ریبیرو مندس)، ساخت و ساز (سر استاد آنتونیو Paiva از) و خمیر کاغذ و فن آوری کاغذ (سر استاد و Rui سانتا Ovaia)، با مجموع: در سال 1986 اولین دوره از IPT آمد به بهره برداری حدود 90 دانش آموزان است. در سال 1987 به بهره برداری رسید این دوره از هنر گرافیک (سر دکتر آنتونیو پیرس Guilhermino) و در سال 1988، برنامه مطالعات تخصصی در هنر، باستان شناسی و مرمت ((سر استاد لوئیس Osterbeek). در سال 1996، با دستور 96/96، از 17 جولای، وزیر آموزش و پرورش و علوم، ادواردو Marcal Grilo از، به ایجاد موسسه پلی تکنیک تومار (IPT)، با دانشکده مدیریت (ESGT) انتشار و دانشکده فناوری (ESTT)، هر دو در تومار، در حال حاضر در دانشگاه جدید خود را، با اثر از ژانویه 1، 1997 او رئیس جمهور استاد موسسه دکتر پاچکو د آموریم منصوب شد، نیاز به مشاوران او نشان داد مصائب استاد خوزه فاریا، استاد خوزه ریبیرو مندس، که با اداره دانشکده مدیریت انباشته، و استاد و Rui سانتا Ovaia که با اداره انباشته مدرسه از فناوری. اساسنامه موسسه و مدارس در حال حاضر تصویب شده است و مفهوم استاد فورتوناتو بیش از جهت ESGT و پروفسور لوئیس Merca و جو در زمان بیش از جهت وزارت صورت گرفت. در سال 1999، با دستور 264/99، از 14 جولای، در IPT، دانشکده فناوری Abrantes (ESTA)، به کارگردانی استاد به Eugenio پینا د آلمیدا ایجاد شد. او در سال 2005 به سر ESTA، استاد میگل پینتو دوس سانتوس منصوب شد. در سال 2005 او رئیس جمهور پروفسور آنتونیو دا سیلوا پیرس انتخاب شد. در سال 2010، او رئيس جمهور فعلی به Eugenio پینا د آلمیدا انتخاب شد. مدیران برای ESTA، استاد لوئیس فریرا به ESTT پروفسور جان تاج گذاری منصوب شدند، برای معلم ESGT فورتوناتو مفهوم و. ماموریت 1 - IPT یک موسسه پلی تکنیک استدر منطقه اروپا آموزش عالی، با استعداد از مهارت در زمینه های علوم، فناوری، هنر و علوم انسانی که از زمان آغاز آن، علاوه بر آموزش عالی دانش آموزان خود را به رقابت، تولید دانش مفید، مهارت ها، شایستگی ها و مهارت، آماده سازی آنها برای بازار کار و اعمال شهروندی فعال در یک جامعه دموکراتیک. 2 - موسسه پلی تکنیک تومار هنوز هم به عنوان ماموریت خود را طول می کشد: گسترش دسترسی به دانش را به نفع مردم و جامعه از طریق تحقیق، آموزش و همکاری در یک پروژه آموزش جهانی فردی؛ مشارکت فعال در ایجاد یک منطقه اروپا تحقیقات و آموزش، و یک مدل توسعه منطقه ای بر اساس ایجاد، نوآوری و ارتقاء دانش علمی و فنی. 3 - به عنوان بخشی از انجام ماموریت خود IPT: این ارزش از کار پژوهشگران آن، استادان و کارکنان، تحریک فکری و حرفه ای آموزش از دانش آموزان خود و اطمینان حاصل شود که شرایط را برای همه شهروندان واجد شرایط بموقع دسترسی به آموزش عالی و یادگیری در طول زندگی به. ترویج تحرک موثر دانشجویان و فارغ التحصیلان، ملی و بین المللی، به ویژه در منطقه اروپا آموزش عالی و جامعه از کشورهای پرتغالی زبان؛ شرکت در فعالیت های رابط به جامعه، از جمله انتشار و انتقال دانش و همچنین ارزش اقتصادی دانش علمی؛ کمک به درک عمومی از علوم انسانی، هنر، علم و فن آوری با تشویق و سازماندهی اقدام به حمایت از انتشار از منابع لازم انسانی، هنری، علمی و فن آوری و ارائه شده برای این اهداف. اعداد و ارقام مرجع در موسسه پلی تکنیک از تومار استاد خوزه Bayolo پاچکو د آموریم، و رئیس جمهور از موسسه از نصب آن در سال 1982، تا سال 2005 است. IPT نام خود را به سالن اصلی است. پروفسور آنتونیو پیرس دا سیلوا رئیس جمهور دوم از موسسه بین سال های 2005 و 2010 بود. آن است، امروز، عضو شورای عمومی و رئیس دفتر حمایت ریاست جمهوری. استاد خولیو دیاس das Neves از تعلق داشت، 1982-1996، به جهت IPT و نام خود را به سالن O106 اهدا شد. آن را به شورای عمومی تا سال 2014 بود. معلم اول، لوئیس الیویرا دیاس، دفتر در 1984 فوریه 27 صورت گرفت. اوفلیا فریرا اولین رئیس اداره بود. برخی از آمار و ارقام: • در سال 1982 نصب و راه اندازی برای اولین بار در یک اتاق اجاره ای در شهسواران بازار در گردشگاه عمومی در مارس 1 تومار بود. • در سال 1984 آغاز خواهد شد آثار اولین امکانات IPT در Avenida CANDIDO Madureira از، تومار، خواهد بود که در سال آینده به دست آورد. • در سال 1986 به بهره برداری از اولین دوره از IPT: مدیریت کسب و کار (مسئول استاد خوزه ریبیرو مندس)، ساخت و ساز (سر استاد آنتونیو Paiva از) و خمیر کاغذ و فن آوری کاغذ (سر استاد و Rui سانتا Ovaia)، با در مجموع حدود 90 دانش آموزان است. • در سال 1987 به بهره برداری رسید این دوره از هنر گرافیک (سر دکتر آنتونیو پیرس Guilhermino) و در سال 1988، برنامه مطالعات تخصصی در هنر، باستان شناسی و مرمت ((سر استاد لوئیس Osterbeek). • در سال 1988 این اولین راهنمای دانش آموز منتشر شد. • در سال 1989 آنها فارغ التحصیلان کارشناسی برای اولین بار در بازار کار است. ژواکیم Pombo، دوره مدیریت کسب و کار، خوزه و Casimiro پریرا، ویتور گاسپار گل و Natércia سانتوس، Ceculose و کاغذ دوره فناوری، و اورلاندو لوپز دا فونسکا، فارغ التحصیلان برای اولین بار از استادان امروز و یا تکنسین در IPT می باشد. • در سال 1989 آن را راه اندازی سنگ اول در محوطه دانشگاه از IPT در Tomar و اولین کلاس در سال 1991 آغاز شد. • در سال 2014 IPT است ارائه 21 کارشناسی، کارشناسی ارشد 21، 8 فارغ التحصیلی پست، 17 دوره تخصصی فن آوری و 5 دوره دیگر Breves.Tem حدود 3،000 دانش آموزان است. • سال 2014، IPT در حال حاضر ثبت نام کرده بودند حدود 13،000 دانش آموزان، و بیش از 10،000 فارغ التحصیلان بوده است. جوایز موسسه پلی تکنیک تومار چندین جایزه و تمایز، هم به عنوان یک نهاد، چه در داخل مدارس خود و یا دوره های خود را دریافت کرده است. IPT توسط کمیسیون اروپا با ECTS (سیستم انتقال اعتبار اروپا) برچسب اهدا شد، یعنی رسمیت شناختن یک استفاده عالی از سیستم انتقال اعتبار اروپا. ما در یکی از موسسات آموزشی اروپا با یکی از بهترین تحرک اروپا با مهارت شناخت مربوطه اعتبارات آموزش. اعتبار مربوط به 25-30 ساعت کار در صلاحیت آموزشی داده می شود ایجاد دانش، درک و توانایی دانش آموز باید موفقیت را یاد بگیرند. اعتبار به دست آمده در آموزش در IPT برای برتری در اروپا به رسمیت شناخته و ما باید توافق با موسسات آموزش عالی در بلژیک، بلغارستان، اسلوونی، جمهوری چک، اسپانیا، اسلواکی، فرانسه، مجارستان، ایتالیا، لیتوانی، لهستان، رومانی، سوئد و ترکیه . IPT توسط کمیسیون اروپا با DS (مکمل دیپلم) برچسب، یعنی به رسمیت شناختن این مسئله یک مکمل عالی دیپلم، که در آن اطلاعات اضافی را به برنامه های آموزشی از دانش آموز وجود دارد اهدا شد. مکمل های غذایی دیپلم را بهبود می بخشد شفافیت بین المللی و تسهیل به رسمیت شناختن آکادمیک و حرفه ای از شرایط. اجازه می دهد تا برای توصیف ماهیت، بافت، سطح، مطالب و وضعیت که دانش آموز صلاحیت دیپلم است که حمل به پایان رسید. در سال 2008 ما در اراسموس طلا جایزه به ویژه مدیریت کیفیت دوره میراث فرهنگی بود. اراسموس موندوس، در اوایل سال 2004، در گروه اول انتخاب شده توسط کمیسیون اروپا است. در سال 1994 IPT جایزه اراسموس، فعالیت پروفسور لوئیس Osterbeek دریافت کرده است. چندین جایزه برای طراحی و سند ویدئو برای دانش آموزان IPT اختصاص داده شده است. [-]


AESE – School for Management and Business

دوره های آموزشی پرتغال Lisbon Porto October 2017

About AESE:AESE is the oldest Business School in Portugal. It has been providing training in leadership and business since 1980. The recognition of its activity by the business world is the result of four main principles that make AESE a unique Business School. These are: the 30 years of teaching the case method, the culture of learning by participating, the alumni network and social and corporate responsibility. In addition, the school’s international vision, learning… [+] by doing, respect for ethical and human values, and the rigorous and up-to-date research that is undertaken are some of the factors named by the 4000 business leaders that have participated in its Executive Programmes, and, therefore, have improved their leadership and managerial skills.AESE is dedicated to specific training in business leadership and management from a Christian perspective of Man and Society.The recognition in the business world of the work of AESE, is the result of the four essential principles that make AESE unique: •    30 years of instruction using the Case Method•    the culture of participatory learning•    the Alumni network•    and social and corporate responsibility.     Programms:  Executive MBA AESE/IESE • Promotes professional growth by offering the knowledge and skills needed for the ever-growing set of obstacles and daily decisions with optimism and success. • Develops an integrated and global vision of the business environment, through the delivery of conferences, international weeks and informed lecturers. • Fosters entrepreneurship and initiative, through developing leaders that significantly contribute towards society and the wider community. • Trains responsible leaders, by reinforcing a constructive and confident leadership style; as well as positioning leadership through a humanistic and ethical perspective ofmanagement and organisations • Prepares leaders and develops skills required for Senior Management. In 2008, the European Foundation for Management Development (EFMD) awarded the Executive MBA AESE/IESE the EPAS accreditation (European Programme Accreditation System). EPAS certifies the quality of the programme in terms of its Portuguese and internationalThe Executive MBA AESE/IESE is aimed at those individuals with an undergraduate degree and more than five years’ work experience, who wish to progress in their careers, either in their current place of work where they can embark on new projects and challenges, or in another organization, or even in a new area. The programme also aims to help individuals to start their own business.   PADE Offers a platform for debate of ideas and values, in a high-level professional environment, with the rigor of the AESE faculty, an ideal opportunity to update and benefit from knowledge of the methods, analytical instruments and conceptual models of business leadership, from the perspective of Senior Management. Includes a week working at IESE. Length: 20 weeks, Lisbon  - Tuesday afternoons and Wednesday morningsIntended for Entrepreneurs and Leaders with a minimum of 10 years of experience in Senior Management positions. PDE The key elements of the Business Management Programme are the development of each participant’s management ability into an overall business vision, the perfecting of leadership skills and the alignment of these skills to the company’s wider objectives and policies. Includes a week working at IESE. Length: 24 weeks - Tuesday afternoons and Wednesday mornings in Porto; Wednesday afternoons and Thursday mornings in Lisbon. Identical programme content in both citiesIntended for Managers seeking an overall business vision, with more than five years of experience in personnel management. PGL The key elements of this program four young executives are the development of a greater degree of self-knowledge, greater strategic understanding of business and the market, and improvement of personal capacities.   Length: 22 weeks - Monday afternoons and Tuesday mornings in Porto; Thursday afternoons and Friday mornings in Lisbon. Identical programme content in both citiesThe program was conceived for candidates with over five years of dynamic professional experience, with great capacity for work and ambition to rise to new responsibilities. These will be people who manage teams or projects in large corporations, functional specialists capable of looking forward with perspective and the will to proceed to managing positions in medium-sized or large companies. Those who are already managers of small companies, entrepreneurs who started their own business, directors or shop managers. PADIS By expanding knowledge of the various aspects of the Hospital Institution, from a perspective of optimisation and rationalisation of resources, the Health Sector Senior Management Programme enhances the ability to organise, motivate and manage personnel. Includes a week working at the Clínica Universidade de Navarra. Length: 12 weeks - Tuesday afternoons and Wednesday mornings in Lisbon; Monday afternoons and Tuesday mornings in PortoIntended for Hospital Managers in the public, private and social sectors; members of the Board of Directors; Directors of Services; Heads of Service or equivalent; doctors who carry out technical functions and have assumed management roles. GOS Social institutions each have their own very specific mission, a fact that was the driving force behind the creation of a management programme adapted to this reality, in terms of both the themes covered and the study materials employed. The third sector, responsible for 4% of Portugal’s GDP and involving 25% of the citizens of Europe, depends in many cases on the coordination of goodwill. For identical positions, wages in the social sector are much lower than in the public or private sectors. GOS – Management of Social Organizations, is the result of a partnership that AESE and ENTRAJUDA established in order to provide management training to the leaders of social institutions. Participants see the GOS as an opportunity to reflect upon the efficient use of the scarce resources that institutions have at their disposal, to develop a strategy more tailored to their objectives and to motivate the personnel of the institution. GOS, a Further Education Programme designed for Leaders of Social Economy Institutions (Social Solidarity Institutions, NGOs, Charities and other non-profit organisations), was created to assist with the management and optimisation of these scarce resources. Length: 10 weeks, in Lisbon, Monday afternoons. [-]