‏ 2019‏ در هند مدارس عالی بازرگانی عالیرتبه

On this page you can search for Universities, Colleges and Business schools in هندوستان. You will easily find all information about the top ranked universities in هندوستان. Click on"Read more" for a detailed description of the university and an overview of the study programs offered.

Find universities in هندوستان and browse through their programs to find the ones that suit you best. Get all info about the various study options in هندوستان and compare the tuition fees and length of study. You can save time and contact universities in هندوستان directly: fill out the"Request free information" form, which will put you in contact with the admissions office.

Start the search for your future education right away!

اطلاعات بیشتر اطلاعات محدود

6نتایج درهندوستان

ESCP Europe در سال 1819، اولین مدرسه کسب و کار در جهان، توسط گروهی از محققان اقتصادی و تجار، از جمله Jean-Baptiste Say، معروف اقتصاددان و Vital Roux م...
درباره KalingaKalinga University ، یک موسسه تدریس و تحقیقاتی در کشور، تحت قانون خصوصیات دانشگاهی Chhattisgarh (تاسیس و عملیات) 2005 و تحت بخش 2 (f) قا...
ریشه های University of Bologna در مسیر بازگشت قرار گرفته و آن را قدیمی ترین دانشگاه در جهان غرب می دانند. تاریخ آن با نام های بزرگ علم و ادبی در هم تن...
خوش آمدید به دانشگاه SAGAR DAYANANDA Dayananda ساگار موسسات در 60s به یک رویایی مانند تاسیس شد، در اواخر سری Dayananda ساگار متعهد را به دانش به مردم،...
سلام از دانشگاه SHARDA، دهلی شورای ملی مقاومت، هند تشکر از شما برای نشان دادن علاقه به دانشگاه SHARDA دانشگاه SHARDA از طریق عمل دولت در سال 2009 تاسی...
Asian Institute of Public Health اولین مرکز تحقیق و آموزش بهداشت عمومی در ایالت Odisha، ایالتی در ساحل شرقی هند است که نه تنها برای میراث باستانی و فر...