‏ در مکزیک دانشگاهها

‏ 2018‏ در مکزیک مدارس عالی بازرگانی برترین

On this page you can search for Universities, Colleges and Business schools in مکزیک. You will easily find all information about the top ranked universities in مکزیک. Click on"Read more" for a detailed description of the university and an overview of the study programs offered.

Find universities in مکزیک and browse through their programs to find the ones that suit you best. Get all info about the various study options in مکزیک and compare the tuition fees and length of study. You can save time and contact universities in مکزیک directly: fill out the"Request free information" form, which will put you in contact with the admissions office.

Start the search for your future education right away!

5نتایج درمکزیک

Universidad Tecmilenio

کارشناسی مکزیک Mexico Online Chihuahua San Luis Potosi Culiacan Mazatlán Guadalajara Cancún Veracruz Puebla Merida Hermosillo Ciudad Obregon Queretaro Durango Campus Cuernavaca Mexico State Mexico City Monterrey Torreon Ciudad Juárez Villahermosa Nuevo Laredo July 2018 + {تعداد} بیشتر

¿QUIÉNES SOMOS? Somos una institución educativa con un modelo único en el mundo por la flexibilidad y empoderamiento que le brinda al estudiante, ya que éste puede elegir su propio programa educativo de acuerdo a su propósito de vida. Sustentado en la ciencia de la Psicología positiva, nuestro modelo de universidad asegura la competitividad de nuestros alumnos en la economía del mercado global e impulsa el bienestar y felicidad de los miembros de nuestra comunidad. Actualmente, con 29 … [+] campus ubicados en 18 estados de México y Tecmilenio Online®, ofrecemos 2 programas de preparatoria, 28 carreras profesionales, 8 carreras ejecutivas y 7 maestrías. Teniendo como visión “formar personas con propósito de vida y las competencias para alcanzarlo”, nuestra comunidad está integrada por: 60,000 Egresados Más de 51,000 Alumnos Más de 4,500 profesores 1,600 colaboradores Al igual que los estudiantes tienen que desarrollar competencias que son las buscadas por los empleadores, la Universidad Tecmilenio también persigue el proceso de mejora continua de la calidad académica que ofrece. Las ventajas se obtienen al tener la Acreditación son: Procesos de nidos y sistemáticos que ayudan a la mejora continua de la Universidad. Otorgan un posicionamiento en el mercado al poder afirmar que sus parámetros son de calidad reconocida. Obtener más alternativas para lograr convenios con Universidades internacionales. HISTORIA A 14 años de su fundación, la Universidad Tecmilenio está viviendo una transformación que responde a las megatendencias mundiales y a las exigencias del mundo laboral con el fin de empoderar al alumno para que desarrolle su propósito de vida y se convierta en el actor y organizador de su propio aprendizaje. El Nuevo Modelo de Universidad tiene 3 innovadoras características. La combinación de todas, hace de este modelo algo único en México y el mundo. La experiencia educativa a la medida le da al alumno la oportunidad de elegir el 40% de su plan de estudios en Certificados de Especialidad que se adaptan a los intereses profesionales del estudiante para fortalecer su perfil de egreso. Aprender haciendo es el componente básico de todas y cada una de las materias. La experiencia práctica está diseñada para que el alumno refuerce e interiorice de una manera mucho más importante el aprendizaje obtenido y así se vuelva significativo. El estudiante cubre cuatro puntos esenciales en cada materia y en todos los programas educativos: experimenta, conceptualiza, reflexiona sobre su aprendizaje y demuestra la adquisición de competencias. El mejor lugar para estudiar y prepararse para ser feliz es la tercera característica, y para ello, la Universidad incorpora en el alumno las competencias necesarias para que adquiera herramientas y prácticas que le permitan desarrollar su bienestar, ser más feliz y tener un propósito de vida. Esto implica que el alumno interactúe con diferentes disciplinas como la Psicología Positiva. Y para asegurar su exitosa incorporación a la vida profesional, el alumno vive un Semestre Empresarial o dos Tetramestres Empresariales mediante la acreditación de sus materias a través de una inmersión en una situación laboral planificada y evaluada por sus profesores y directivos de la empresa en la que esté colaborando. [-]


Universidad Autónoma de Guadalajara

کارشناسی ارشد M.D. مکزیک Guadalajara July 2018

The University is proud to be thoroughly Mexican and, at the same time, to emphasize its orientation to international education. The UAG has some of the best educational facilities in the country, covering an area of more than 10 million square feet, distributed in 5 campuses in the area of Guadalajara city: Main Campus (C.U.), the Institute of Biological Sciences, the Health Sciences Campus, and the University in the Community (UNICO). The UAG also owns other campuses in… [+] the states of Colima, Nayarit and Tabasco. In addition, the UAG has two hospitals, one Experimental Agricultural Center and three university hotels and convention centers. The UAG has a current enrollment of more than 15,000 students, 85% of whom are Mexican, while 15% come from 25 different countries. The institution employs around 300 full-time and 900 part-time, highly qualified, faculty members. Within the areas mentioned above, the UAG offers 38 undergraduate programs, more than 60 master’s programs and graduate specializations, 3 doctoral degrees and 15 associate degree programs. The Universidad Autónoma de Guadalajara has always been distinguished among Mexican universities by its long and fruitful participation in international education initiatives, which are coordinated and supported by its International Programs Office (DPI), which is the main link between the UAG and many international institutions worldwide. Throughout its history, the UAG has preserved its Mexican roots and cultural values, while, it is also recognized both at home and abroad as an internationalized university. The UAG has graduated tens of thousands of foreign students all through the seventy eight years of its existence. The UAG is worldwide recognized in the education field because of its excellent academic programs and its active involvement in the most relevant international organizations such as: IAUP (International Association of University Presidents), OUI-IOHE (Inter-American Organization for Higher Education), UDUAL (Association of Universities of Latin America and the Caribbean), CONAHEC (Consortium for North America Higher Education Collaboration), and GULERPE (The Latin American Group for the Rerorm and Improvement of Education), among others. The UAG has participated in study abroad organizations such as: NAFSA (Association of International Educators), EAIE (European Association for International Education), CIEE (Council on International Education Exchange) and AIEA (Association for International Education Administrators), just to mention a few. The UAG holds cooperation agreements with more than 100 institutions from all over the world. Therefore, UAG students and faculty members are provided with outstanding opportunities to participate in many training and mobility programs abroad. Additionally, around 2,000 degree seeking students from other countries come to UAG to benefit from our broad range of academic programs, mainly in the field of medicine. Foreign students can also participate in our exchange programs for one or two semesters, or they can also come independently to study our Spanish Language and Culture courses. The International Programs Office of the UAG has implemented a series of specially tailored programs in all academic areas with a number of international higher education institutions to fulfill certain specific needs. Such programs can last from one week up to a whole year, from joint master’s degree programs to advanced courses, summer terms, special programs, custom made programs, joint research projects, etc. In order to expand its international dimension, the UAG created the Center for Asian and Latin American Studies, the Center for Canadian Studies and the International Language Center. [-]


Unitelma Sapienza

دوره های آموزشی ایتالیا Rome اسپانیا Spain Online مکزیک Mexico Online استرالیا Australia Online آمریکا USA Online کانادا Canada Online October 2018 + {تعداد} بیشتر

ماموریت و تاریخ Unitelma ساپینزا دانشگاه رم "لا ساپینزا"، با 130.000 دانشجویان و کارکنان از 4000 معلمان و محققان: تنها بر روی خط دانشگاه ایتالیایی است که توسط یک کنسرسیوم متشکل از شرکت عمومی نگهداری و به طور مستقیم مربوط به بهترین دانشگاه دولتی ایتالیایی است. Unitelma ساپلنزا، از طریق استفاده از فن آوری اطلاعات پیشرفته و روش در آموزش از راه دور، ترویج دسترسی به آموزش عالی، بدون محدودیت از فضا، زمان، ارائه خدمات به دانشجویان و کارگران خارج از دفتر، که قادر به شرکت فعالیت ه… [+] ای آموزشی به طور منظم. آموزش، آموزش و پژوهش در دانشگاه، ترکیب دانش اقتصادی، مدیریتی و قانونی لازم مورد نیاز برای مدیریت کسب و کار پیچیده در "جامعه اطلاعاتی" Unitelma ساپینزا توجه خاص به توسعه پژوهش، به ویژه در بخش های علمی و اقتصادی و همچنین در مدیریت فن آوری اطلاعات، با توجه خاص به نظریه ها، مدل ها، فرآیندها، فن آوری و برنامه های کاربردی برای توسعه یک دانشگاه مجازی از طریق اینترنت در آموزش عالی. تمرکز ویژه به آموزش داده می شود: ما معلمان در رابطه با فعالیت های علمی و آموزگار که به طور عمده با انگیزه و دستیابی به اهداف حرفه ای از دانش آموز می باشد. هر دو از این ارقام به منظور افزایش تعامل با دانش آموزان برای یادگیری مشارکتی است. سازمان و مدیریت صدراعظم که معمولا یک استاد دانشگاه و یک چهره برجسته که برای یک دوره شش ساله انتخاب، به عنوان رئیس افتخاری از دانشگاه خدمت می کند، نشان دهنده دانشگاه، در فعالیت های علمی و ریاست ریاست مجلس سنا علمی نیز بیش از همه مراسم های بزرگ. در حال حاضر صدراعظم، پروفسور. فرانچسکو Avallone است، برای چندین سال کار در زمینه تحقیقات مربوط به استرس و سازمانی خوب بودن. مجلس سنا است که بدن ارشد علمی دانشگاه تصمیم می گیرد در سیاست علمی، برنامه ریزی، هماهنگی و ارزیابی فعالیت های آموزش و پژوهش است و از هر دو اعضای هیئت علمی و همچنین اعضای هیات تشکیل شده است. به عنوان مثال، آموزش و پژوهش - از نظر قانونی و قانون اساسی آن را مسوول فعالیت علمی دانشگاه است. دانشگاه "گروه حقوق و اقتصاد" یک بخش گسترده که caters برای تمام فعالیت های علمی و پژوهشی است. تولید تحقیقات کلاس اول در سراسر طیف وسیعی از نظم و انضباط. وزارت به برتری در آموزش در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد متعهد است. هیئت امنا بدن شرکت های بزرگ اساسنامه با مسئولیت کامل برای دولت و رفاه دانشگاه و تمام منافع مربوط به آن از جمله دانش آموزان، استادان، کارکنان و فارغ التحصیلان تاسیس شده است. این است که توسط چهره برجسته از موسسات دانشگاهی ایتالیایی و جامعه مدنی نشان داده، مسئولیت ها: تعیین اهداف مهم دانشگاه و تصویب سیاست ها و روش برای اجرای این اهداف. بررسی و تصویب از عامل و سرمایه بودجه از دانشگاه. چنین مسئولیت های دیگر به عنوان قانون، دستور دولت. دانشگاه تضمین می کند که تمام فعالیت های آن را به عنوان تضمین کیفیت، ارزیابی و بهبود از طریق ارزیابی های دوره ای توسط نهادهای اصلی حاکم بر آن است. روابط بین المللی Unitelma ساپینزا در افزایش سطح بین المللی مشارکت برای دانشگاه و جمعیت دانشجویی آن متعهد؛ به طور خاص: در باز کردن امکانات جدید برای مشارکت دانش آموز در اتحادیه اروپا برای تحرک دانش آموزان بین المللی از طریق (اراسموس)؛ بهبود مشارکت کارکنان فنی علمی و اداری در تماس های اتحادیه اروپا برای تحرک بین المللی هیئت علمی و کارکنان؛ توسعه و تولید آنلاین فعالیت ها به بازار بین المللی، همچنین از طریق توافق با اشخاص ثالث. در این زمینه، فعالیت های پروژه شامل افتتاح بخش از وب سایت خود را در زبان انگلیسی؛ فعال سازی دوره های آموزشی ارائه شده فقط به زبان انگلیسی (کارشناسی ارشد در همکاری های بین المللی، سرمایه و توسعه)؛ تولید دوره های آموزشی در دو زبان (برنامه ریزی پروژه و مدیریت پروژه)؛ ترجمه انگلیسی برخی از استادان موجود (نوزادان). ساخت یک شبکه با معتبر دانشگاه های آنلاین بین المللی است. در سال 2015، شش معلمان و دو مقام در خارج از کشور تحت برنامه اراسموس برای مطالعه و تحقیق در حالی که برای دومین سال دور گروه کوچکی از دانشجویان در حال حاضر در برنامه تحرک دانش آموز اراسموس شرکت سفر خواهد کرد. دانشگاه کنفرانس بین المللی در قانون اساسی ایتالیا ایبریایی آمریکایی (05-8 اکتبر 2015) برگزار خواهد شد. دانشگاه های خارجی معلمان انتخاب برای تبادل پژوهش (دکتر اخیر. سیمونا گوئرا، پژوهشگر مهمان، مدرس سیاست در دانشگاه لستر. دانشگاه، در نهایت، در همکاری با موسسات تحقیقاتی و دانشگاه ها ایتالیایی و خارجی، ارائه شده در سال 2015، پروژه های زیر تحت بودجه انجمن: اراسموس به علاوه KA2 یادگیری به همراه "آموزش از راه دور برای دانش و کارآفرینی؛ اراسموس به علاوه KA3 تنوع 3.0" "فرصت های برابر برای حقوق صاحبان سهام، اجتماعی و نوآوری فراگیر "و در این پروژه شرکت" پل زدن شکاف بین افکار عمومی و رهبری اروپا: درگیر شدن در گفت و گو در مسیر آینده اروپا "؛ دانشگاه ترویج سمینارها و کنفرانس مطالعه در حضور برگزار می شود و جریان. [-]


Universidad Autonoma de Aguascalientes

کارشناسی ارشد مکزیک Aguascalientes July 2018

El posgrado representa el nivel más elevado del Sistema Educativo en México y su objetivo primordial es la formación de profesionistas, especialistas, científicos, humanistas, tecnólogos y profesores-investigadores capaces de aplicar, innovar y transmitir conocimientos actuales, académicamente pertinentes y socialmente relevantes en las distintas áreas y disciplinas; capaces de incidir en el desarrollo de Aguascalientes y de México. La Universidad Autónoma de Aguascalientes se ha co… [+] nsolidado como la Máxima Casa de Estudios del estado y se proyecta a nivel nacional e internacional, por su calidad académica, incremento en la oferta educativa, investigación y desarrollo tecnológico, además de una difusión cultural y trabajo de apoyo social que le ha valido su prestigio y reconocimiento, pues cuenta con el cuenta con 92% de sus programas institucionales y el 100% de sus posgrados interinstitucionales dentro del Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) de Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en México, el máximo organismo de ciencia y tecnología en la país; mientras que a nivel internacional seguimos incorporando programas a la evaluación de diversos organismos. La Institución cuenta además con 14 Programas de especialidad médica vinculados con el sector de la Salud, programas orientados a la profesión, de los cuales 78% están en el nivel 1 de la evaluación que realizan los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES); y 21% están acreditados por el PNPC. Así mismo, el 36% de los programas de posgrado han sido evaluados a nivel internacional específicamente por la Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrados (AUIP) y el Accreditation Council for Business Schools and Programs (ACBSP): el Doctorado en Ciencias Administrativas, Doctorado en Ciencias Biológicas, Doctorado en Estudios Socioculturales, la Maestría en Investigación Educativa, Maestría en Ciencias: Área Biotecnología Vegetal o Toxicología, Maestría en Ciencias con opciones Agronómicas o Veterinarias, Maestría en Informática y Tecnologías Computacionales, Maestría en Impuestos y la Maestría en Ciencias Administrativas, logrando con ello el posicionamiento de nuestros programas de posgrado en niveles de calidad de competencia global. En estos momentos se encuentran en evaluación dos programas de doctorado. La UAA cuenta con una oferta integrada de programas educativos de posgrado que responde a claras necesidades de educación permanente, con un alto nivel de calidad respaldada en el reconocimiento de éstos por organismos y/o padrones de excelencia, y con elementos de flexibilidad que permiten atender distintas necesidades de formación de los profesionales que participan en ellos. Asimismo, se trata de una oferta diversificada que incluye programas orientados tanto a la profesión como a la investigación, al igual que programas institucionales e interinstitucionales que responden a criterios de necesidad social y a la capacidad de la Universidad para ofrecerlos. La búsqueda de la acreditación de los programas de posgrado tanto a nivel nacional como internacional ha sido un claro referente para los esfuerzos realizados en la Universidad. Por un lado, porque ha orientado el desarrollo del posgrado hacia la consecución de altos estándares de calidad; por otro, porque para lograr lo anterior, se ha diseñado e implementado un sistema de aseguramiento y mejora de la calidad del posgrado que ha traído como consecuencia un alto porcentaje de programas acreditados y una elevada eficiencia terminal promedio.   El sello distintivo de los programas de posgrado de la Universidad Autónoma de Aguascalientes es. Planes de estudios pertinentes. Programas centrados en el estudiante, en donde se asignará un tutor de seguimiento miembro del Consejo Académico del programa y un tutor quien lo orientará en su formación. Se podrán cursar materias dentro o fuera de la Institución, favoreciendo la movilidad de los estudiantes y su la formación competitivo en el mundo global. La formación adquirida permite desarrollar Investigación, desarrollo tecnológico, innovaciones y la solución a problemas sociales. Los Programas de Posgrado de la UAA, están sustentados con una planta académica propia, habilitada, con experiencia y suficientes para atender a los estudiantes asegurando la formación como investigador y profesional de alto nivel. Gran parte de los profesores están reconocidos por el Sistema Nacional de Investigadores, competentes en la generación, aplicación y transmisión del conocimiento, con reconocimiento nacional e internacional. La constante actualización del conocimiento es de suma importancia para todo profesionista. Por ello, la Universidad Autónoma de Aguascalientes invita a todo profesional a que Asegure su Excelencia Académica estudiando un posgrado en esta casa de estudios y lograr ser competitivo y ofrecer soluciones concretas en sus actividades profesionales. Al estudiar en la Universidad Autónoma de Aguascalientes obtendrán: Conocimientos, habilidades, actitudes y valores para enfrentarse a su desarrollo profesional, de investigación para enfrenarse a al mundo laboral y contribuir al desarrollo de Aguascalientes y de México. Vinculación con Profesores propios, expertos en el área, con experiencia a través de las actividades de investigación científica, tecnológica y profesional planteadas en el plan de estudios. Vinculación con Profesionales nacionales e internacionales gracias a la asesoría del tutor responsable de su formación. Experiencia en trabajo multidisciplinario, interdisciplinario y en equipo, al compartir los avances de la tesis o trabajo práctico con estudiantes de diferentes áreas disciplinares. Por todo lo anterior, la Dirección General de Investigación y Posgrado invita a conocer la Oferta Educativa con que cuenta la Universidad Autónoma de Aguascalientes para actualizar y fortalecer su formación profesional y de investigación. Bienvenidos.!!! [-]


ITESM - Campus Ciudad de Mexico

کارشناسی مکزیک Monterrey July 2018

Since its foundation, Tecnológico de Monterrey has lived a continuous innovation process to respond to the educational demands that emerge from social, economical, scientific, labor and technological changes, and to the challenges that the country development faces. We invite you to know more about this educational institution. Diferentiators - Innovative education model which fosters the development of an entrepreneurial spirit. - Education with a humanistic outlook. - … [+] Global Prestige. - Connections with alumni, companies and institutions. [-]