‏ 2019‏ در قطر مدارس عالی بازرگانی عالیرتبه

On this page you can search for Universities, Colleges and Business schools in قطر. You will easily find all information about the top ranked universities in قطر. Click on"Read more" for a detailed description of the university and an overview of the study programs offered.

Find universities in قطر and browse through their programs to find the ones that suit you best. Get all info about the various study options in قطر and compare the tuition fees and length of study. You can save time and contact universities in قطر directly: fill out the"Request free information" form, which will put you in contact with the admissions office.

Start the search for your future education right away!

اطلاعات بیشتر اطلاعات محدود

2نتایج درقطر

در سال 2001 به عنوان یک همکاری بین تاسیس دانشگاه کرنل و بنیاد قطر, WCMC-Q بخشی از کالج پزشکی ویل کورنل در نیویورک و سهام ماموریت خود را از تعهد به تعا...
جامعة حمد بن خليفةجامعة حمد بن خليفة ، یکی از اعضای بنیاد آموزش و پرورش، علم و توسعه جامعه قطر در سال 2010 برای کمک به دیدگاه بنیاد پتانسیل انسانی تاس...