Keystone logo

125 مراقبت های بهداشتی برنامه ها که در داروخانه 2024

فیلترها

فیلترها

  • بهداشت و درمان
  • داروسازی
  • داروخانه
رشته های تحصیلی
  • بهداشت و درمان (125)
  • بازگشت به دسته اصلی
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
مدت زمان
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه

مراقبت های بهداشتی برنامه ها که در داروخانه

یک برنامه داروسازی به دانش آموزان می آموزد که چگونه بیماری ها را در موقعیت های مختلف حرفه ای درمان کنند. همچنین ممکن است دانش پژوهان این شانس را داشته باشند که در کنار پزشکان، پرستاران یا کارمندان داروسازی در طول دوره کارآموزی یاد بگیرند. دروس معمولی ممکن است شامل تکالیف آزمایشگاهی و شبیه سازی بیمارستان باشد.