Keystone logo
مستقیماً با مدارس تماس بگیرید - مقایسه کنید 110 مراقبت های بهداشتی برنامه ها که در داروخانه 2024

110 مراقبت های بهداشتی برنامه ها که در داروخانه 2024

بررسی اجمالی

یک برنامه داروسازی به دانش آموزان می آموزد که چگونه بیماری ها را در موقعیت های مختلف حرفه ای درمان کنند. همچنین ممکن است دانش پژوهان این شانس را داشته باشند که در کنار پزشکان، پرستاران یا کارمندان داروسازی در طول دوره کارآموزی یاد بگیرند. دروس معمولی ممکن است شامل تکالیف آزمایشگاهی و شبیه سازی بیمارستان باشد.

اطلاعات بیشتر

فیلترها

  • بهداشت و درمان
  • داروسازی
  • داروخانه
رشته های تحصیلی
  • بهداشت و درمان (110)
  • بازگشت به دسته اصلی
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
مدت زمان
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه