Keystone logo

3 مراقبت های بهداشتی برنامه ها که در بهداشت و درمان پزشکی باروری جنین شناسی 2024

فیلترها

فیلترها

  • بهداشت و درمان
  • پزشکی باروری
  • جنین شناسی
رشته های تحصیلی
  • بهداشت و درمان (3)
  • بازگشت به دسته اصلی
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
مدت زمان
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه

مراقبت های بهداشتی برنامه ها که در بهداشت و درمان پزشکی باروری جنین شناسی

یک دوره جنین شناسی دانشجو را برای جنین شناس شدن آماده می کند. کلاس ها بر آغاز زندگی و مراحل اولیه تولید مثل متمرکز هستند. در طول تحصیل، دانش آموزان در مورد خطرات محیطی و مادرزادی برای جنین یاد می گیرند.