جزایر کیمن

تغییر ارز

هزینه اولیه زندگی ماهانه

 • اجاره در یک آپارتمان مشترک

  1569
 • اشتراک ابزارها

  109
 • اشتراک اینترنتی

  127
 • حمل و نقل محلی

  18

نمونه هزینه سبک زندگی

 • ترکیب فست فود

  12
 • بلیط سینما

  15
 • یک پیمانه آبجو محلی

  6

درباره جزایر کیمن

تحصیل در جزایر کیمن