جزایر سلیمان

تغییر ارز

هزینه اولیه زندگی ماهانه

 • اجاره در یک آپارتمان مشترک

  671
 • اشتراک ابزارها

  0
 • اشتراک اینترنتی

  482843
 • حمل و نقل محلی

  0

نمونه هزینه سبک زندگی

 • ترکیب فست فود

  14
 • بلیط سینما

  0
 • یک پیمانه آبجو محلی

  4

درباره جزایر سلیمان

تحصیل در جزایر سلیمان