Keystone logo

60 مراقبت های بهداشتی برنامه ها که در بهداشت و درمان جراحی پزشکی 2024

فیلترها

فیلترها

  • بهداشت و درمان
  • جراحی پزشکی
رشته های تحصیلی
  • بهداشت و درمان (60)
  • بازگشت به دسته اصلی
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
مدت زمان
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه

مراقبت های بهداشتی برنامه ها که در بهداشت و درمان جراحی پزشکی

جراحان پزشکان هستند که از ابزارهای پزشکی استفاده می کنند تا مناطق دشواری بیماران خود را دقیقا شناسایی کنند، مناطق بد بدن را تعمیر کنند و سازه های مضر را حذف کنند. برنامه های آموزش جراحی به تمرینکنندگان کمک می کند تا از ابزار جراحی به صورت ایمن و موثر استفاده کنند.