Keystone logo

19 مراقبت های بهداشتی برنامه ها که در بهداشت و درمان دندانپزشکی تکنولوژی دندانپزشکی 2024

فیلترها

فیلترها

  • بهداشت و درمان
  • دندانپزشکی
  • تکنولوژی دندانپزشکی
رشته های تحصیلی
  • بهداشت و درمان (19)
  • بازگشت به دسته اصلی
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
مدت زمان
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه

مراقبت های بهداشتی برنامه ها که در بهداشت و درمان دندانپزشکی تکنولوژی دندانپزشکی

تکنسین های دندانپزشکی در آزمایشگاه هایی کار می کنند که در آن از علم و فناوری برای ایجاد پروتزهای دندانی و وسایل ارتودنسی استفاده می کنند. برنامه‌های فناوری دندان‌پزشکی به دانش‌آموزان کمک می‌کند تا مهارت‌هایی را که برای دنبال کردن مشاغل در این زمینه نیاز دارند، کسب کنند.