Keystone logo

19 مراقبت های بهداشتی برنامه ها که در بهداشت و درمان داروسازی علم داروسازی توسعه دارویی 2024

فیلترها

فیلترها

  • بهداشت و درمان
  • داروسازی
  • علم داروسازی
رشته های تحصیلی
  • بهداشت و درمان (19)
  • بازگشت به دسته اصلی
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
مدت زمان
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه

مراقبت های بهداشتی برنامه ها که در بهداشت و درمان داروسازی علم داروسازی توسعه دارویی

زمینه توسعه دارو به دانشجویان این فرصت را می دهد تا با سازمان های متعدد صنعتی و نظارتی کار کنند. علاوه بر این، ممکن است پایه‌ای در زمینه تغذیه دارویی، مراقبت‌های بهداشتی فردی، و تحقیق و توسعه دارویی ایجاد شود.