Keystone logo

6 مراقبت های بهداشتی برنامه ها که در بهداشت و درمان علوم تغذیه تغذیه تغذیه درمانی 2024

فیلترها

فیلترها

  • بهداشت و درمان
  • علوم تغذیه
  • تغذیه
رشته های تحصیلی
  • بهداشت و درمان (6)
  • بازگشت به دسته اصلی
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
مدت زمان
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه

مراقبت های بهداشتی برنامه ها که در بهداشت و درمان علوم تغذیه تغذیه تغذیه درمانی

یک برنامه تغذیه درمانی برای آموزش نحوه استفاده از تغذیه برای درمان بیماری به دانش آموزان طراحی شده است. بین سخنرانی ها و تحقیقات، دانش آموزان ممکن است در مورد زیست پزشکی، اصول طبیعی، غذا به عنوان دارو و مدیریت بیماری بیاموزند.