Keystone logo

4 مراقبت های بهداشتی برنامه ها که در بهداشت و درمان پزشکی اورژانس تریاژ و تروما 2024

فیلترها

فیلترها

  • بهداشت و درمان
  • پزشکی اورژانس
  • تریاژ و تروما
رشته های تحصیلی
  • بهداشت و درمان (4)
  • بازگشت به دسته اصلی
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
مدت زمان
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه

مراقبت های بهداشتی برنامه ها که در بهداشت و درمان پزشکی اورژانس تریاژ و تروما

دانش آموزانی که تریاژ و تروما را مطالعه می کنند، می توانند یاد بگیرند که چگونه به موقعیت های اضطراری واکنش نشان دهند. موضوعات مورد علاقه ممکن است شامل پروتکل های ایمنی، تفسیر EKG، انتقال بیمار، روش های تخلیه، درمان زخم، امتیاز CRAMS و مراقبت های اولیه باشد.