Keystone logo

1 مراقبت های بهداشتی برنامه ها که در بهداشت و درمان پزشکی باروری تخصص بیماری های آمیزشی واگیردار 2024

فیلترها

فیلترها

  • بهداشت و درمان
  • پزشکی باروری
  • تخصص بیماری های آمیزشی واگیردار
رشته های تحصیلی
  • بهداشت و درمان (1)
  • بازگشت به دسته اصلی
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
مدت زمان
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه

Popular degree type

Popular study format

Popular locations

مراقبت های بهداشتی برنامه ها که در بهداشت و درمان پزشکی باروری تخصص بیماری های آمیزشی واگیردار

دانشجویانی که علاقه مند به حرفه ای در پزشکی هستند ممکن است بخواهند تخصص در بیماری های عفونی را در نظر بگیرند. این رشته بر تشخیص و درمان بیماری های مقاربتی تمرکز دارد و برای کسب مدرک پیشرفته هم به تجربه بالینی و هم دوره های آموزشی نیاز دارد.