بوتان

تغییر ارز

هزینه اولیه زندگی ماهانه

 • اجاره در یک آپارتمان مشترک

  81
 • اشتراک ابزارها

  12
 • اشتراک اینترنتی

  23
 • حمل و نقل محلی

  16

نمونه هزینه سبک زندگی

 • ترکیب فست فود

  3
 • بلیط سینما

  4
 • یک پیمانه آبجو محلی

  10

درباره بوتان

تحصیل در بوتان