Keystone logo

13 مراقبت های بهداشتی برنامه ها که در مطالعات محیط زیست بهداشت محیط 2024

فیلترها

فیلترها

 • مطالعات محیط زیست
 • بهداشت محیط
رشته های تحصیلی
 • مطالعات محیط زیست (13)
  • بازگشت به دسته اصلی
  مکان ها
  مکان های بیشتری پیدا کنید
  نوع مدرک
  مدت زمان
  سرعت مطالعه
  زبان
  زبان
  قالب مطالعه

  مراقبت های بهداشتی برنامه ها که در مطالعات محیط زیست بهداشت محیط

  است یک درک کلی که بسیاری از شرایط پزشکی توسط عوامل موجود در محیط طبیعی یا مصنوعی ایجاد می شود وجود دارد. برنامه های بهداشت محیط زیست قصد آماده سازی دانش آموزان به بررسی این ارتباط و بینش بر اساس این تحقیقات سیستماتیک.