برنامه پزشکی دروازه

عمومی

شرح برنامه

برنامه Gateway به طور خاص برای تقویت کار در دوره های قبل از مدرک دانشجویی طراحی شده است. این برنامه به اطمینان از انتقال صاف به برنامه پزشكی پزشكی در MUA كمك می كند. دانش آموزان در معرض عناصر مهم علوم پایه ، جذب زندگی دانشکده پزشکی و مقدمه ای برای مهارت ها و عادت های مطالعه لازم برای موفقیت در دانشکده پزشکی قرار می گیرند.

آخرین به روز رسانی اوت 2020

درباره این دانشگاه

Medical University of the Americas was founded over 20 years ago on a philosophy of education that believes students are best-taught medicine in small classes, with one-on-one instruction, and with a ... اطلاعات بیشتر

Medical University of the Americas was founded over 20 years ago on a philosophy of education that believes students are best-taught medicine in small classes, with one-on-one instruction, and with a commitment to providing education on par with U.S. and Canadian medical schools. Today MUA continues to adhere to those founding principles, and has earned a reputation for academic excellence—and graduate success—that has made it a leader among international medical schools. اطلاعات محدود