Keystone logo

5 مراقبت های بهداشتی برنامه ها که در بهداشت و درمان داروسازی علم داروسازی ایمنی دارو 2024

فیلترها

فیلترها

  • بهداشت و درمان
  • داروسازی
  • علم داروسازی
رشته های تحصیلی
  • بهداشت و درمان (5)
  • بازگشت به دسته اصلی
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
مدت زمان
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه

مراقبت های بهداشتی برنامه ها که در بهداشت و درمان داروسازی علم داروسازی ایمنی دارو

برنامه های ایمنی دارو ممکن است به دانش آموزان بیاموزد که چگونه تشخیص دهند که آیا دارو برای مصرف انسان ایمن است یا خیر. دوره‌ها مبتنی بر علم هستند و می‌توانند به دانش‌آموزان کمک کنند تا مهارت‌های پژوهشی قوی‌ای را که برای شغلی در این زمینه مورد نیاز است، توسعه دهند.