ایسلند

تغییر ارز

هزینه اولیه زندگی ماهانه

 • اجاره در یک آپارتمان مشترک

  631
 • اشتراک ابزارها

  36
 • اشتراک اینترنتی

  65
 • حمل و نقل محلی

  56

نمونه هزینه سبک زندگی

 • ترکیب فست فود

  14
 • بلیط سینما

  12
 • یک پیمانه آبجو محلی

  8

درباره ایسلند

تحصیل در ایسلند