Keystone logo

1 مراقبت های بهداشتی برنامه ها که در بهداشت و درمان پزشکی باروری اورولوژی 2024

فیلترها

فیلترها

  • بهداشت و درمان
  • پزشکی باروری
  • اورولوژی
رشته های تحصیلی
  • بهداشت و درمان (1)
  • بازگشت به دسته اصلی
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
مدت زمان
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه

مراقبت های بهداشتی برنامه ها که در بهداشت و درمان پزشکی باروری اورولوژی

دانشجویان اورولوژی با آناتومی دستگاه ادراری زنان و مردان، کف لگن در زنان و دستگاه تناسلی در مردان آشنا می‌شوند. آنها همچنین مدیریت پزشکی بیماری های مشترک این سیستم ها را مطالعه می کنند.