اروگوئه

تغییر ارز

هزینه اولیه زندگی ماهانه

 • اجاره در یک آپارتمان مشترک

  281
 • اشتراک ابزارها

  42
 • اشتراک اینترنتی

  38
 • حمل و نقل محلی

  44

نمونه هزینه سبک زندگی

 • ترکیب فست فود

  10
 • بلیط سینما

  9
 • یک پیمانه آبجو محلی

  4

درباره اروگوئه

تحصیل در اروگوئه