Keystone logo

43 مراقبت های بهداشتی برنامه ها که در بهداشت و درمان بهداشت جهانی آموزش بهداشت آموزش پرستاری 2024

فیلترها

فیلترها

  • بهداشت و درمان
  • بهداشت جهانی
  • آموزش بهداشت
رشته های تحصیلی
  • بهداشت و درمان (43)
  • بازگشت به دسته اصلی
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
مدت زمان
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه

مراقبت های بهداشتی برنامه ها که در بهداشت و درمان بهداشت جهانی آموزش بهداشت آموزش پرستاری

رشته آموزش پرستاری با راهنمایی دانشجویان از طریق مبانی تدریس و در عین حال افزایش درک آنها از مفاهیم پیشرفته بالینی، آنها را برای مشاغل آموزش بهداشت آماده می کند. دانش پژوهان حتی ممکن است این فرصت را داشته باشند که در کنار مربیان پرستار برتر در منطقه خود کار کنند.