Keystone logo

8 مراقبت های بهداشتی برنامه ها که در آموزش آموزش های ویژه 2024

فیلترها

فیلترها

 • آموزش
 • آموزش های ویژه
رشته های تحصیلی
 • آموزش (8)
  • بازگشت به دسته اصلی
  مکان ها
  مکان های بیشتری پیدا کنید
  نوع مدرک
  مدت زمان
  سرعت مطالعه
  زبان
  زبان
  قالب مطالعه

  مراقبت های بهداشتی برنامه ها که در آموزش آموزش های ویژه

  آموزش و پرورش ویژه یک جنبه از آموزش است که در ارائه آموزش مناسبی به کودکانی که با تاخیر ذهنی، جسمی، عاطفی، و یا اجتماعی تلاش متمرکز است. معلمان آموزش و پرورش ویژه اغلب باید آموزش های حرفه ای کامل و دریافت گواهینامه در هر دو آموزش و آموزش و پرورش خاص برای کار با دانش آموزانی که نیازهای ویژه.