Keystone logo

2 مراقبت های بهداشتی برنامه ها که در بهداشت و درمان دندانپزشکی آموزش تکنسین دندانپزشکی 2024

فیلترها

فیلترها

  • بهداشت و درمان
  • دندانپزشکی
  • آموزش تکنسین دندانپزشکی
رشته های تحصیلی
  • بهداشت و درمان (2)
  • بازگشت به دسته اصلی
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
مدت زمان
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه

مراقبت های بهداشتی برنامه ها که در بهداشت و درمان دندانپزشکی آموزش تکنسین دندانپزشکی

دندانپزشکان خودشان وسایلی مانند تاج و بریج نمی سازند. آنها تکنسین هایی را برای این کار استخدام می کنند. آموزش تکنسین دندانپزشکی تجربه عملی را برای کمک به دانش‌آموزان برای کسب مهارت‌های لازم برای کسب شغل ساخت این پروتزها فراهم می‌کند.