Keystone logo

18 مراقبت های بهداشتی برنامه ها که در بهداشت و درمان طب جایگزین طب مکمل آسیب شناسی استخوان و عضله 2024

فیلترها

فیلترها

  • بهداشت و درمان
  • طب جایگزین
  • طب مکمل
رشته های تحصیلی
  • بهداشت و درمان (18)
  • بازگشت به دسته اصلی
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
مدت زمان
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه

مراقبت های بهداشتی برنامه ها که در بهداشت و درمان طب جایگزین طب مکمل آسیب شناسی استخوان و عضله

دانشجویان رشته استئوپاتی می توانند در مورد درمان های پزشکی غیر تهاجمی که می توانند در محیط های بالینی و تحقیقاتی استفاده شوند، دانش کسب کنند. ترکیب علایق در پزشکی و سیستم اسکلتی عضلانی از طریق استئوپاتی ممکن است به دانش آموزان کمک کند تا برای مشاغلی آماده شوند که به افراد در مدیریت درد و آسیب ها کمک می کند.