‏ در برزیل são Paulo ایالات متحده آمریکا کارشناسی پاره وقت

‏ 2017‏ برزیل درباره são Paulo ایالات متحده آمریکا دوره های کارشناسی پاره وقت برتر

Bachelor

برزیل، رسما به جمهوری فدرال برزیل، بزرگترین کشور در هر دو جنوبی امریکا و منطقه آمریکای لاتین است. این جهان 'S پنجمین کشور، هر دو توسط منطقه جغرافیایی و جمعیت، با بیش از 193 میلیون نفر است.

این بزرگترین شهرستان در برزیل، و این دیده است یک سیستم مراکز آموزشی آموزش عالی دولتی و خصوصی متعدد است. برخی از دانشگاه ها در سطح جهانی به رسمیت شناخته شده مانند دانشگاه سائو پائولو، دانشگاه پانتیفیکال کاتولیک سائو پائولو و دانشگاه سائو پائولو امور خارجه در اینجا واقع شده است.

‏ در برزیل são Paulo ایالات متحده آمریکا درجه کارشناسی پاره وقت

اطلاعات بیشتر

Biomedicina

Universidade Metodista de São Paulo (UMESP)
Campus پاره وقت 8 - 8  March 2017 برزیل São Paulo

عالم دا excelência NA formação انجام profissional ای curso د دا Biomedicina ها Universidade Metodista permite AO aluno تومار فرم تماس کام SUA carreira profissional ainda دنترو دا ها Universidade. بدون ها Laboratório Escola د Análises Clínicas، سیستم عامل alunos atendem comunidade E TEM فرم تماس کام ها Tecnologias utilizadas هیچ قطر قطر دا profissão کومو ای ها Laboratório د E Biologia مولکولی فرهنگی د Células. بدون Nucleo در د Pesquisas ای aluno pode TER فرم تماس کام pesquisa BASICA E participa د د projetos Iniciação Científica EM diferentes مناطق: Microbiologia، Biologia مولکولی، Oncologia تجربی، outras انتر. هیچ مرکز د Neurociências O aluno pode از Trabalhar EM projetos د pesquisa د گراند relevância برای یک منطقه است. درحوزه TUDO، somada à formação humanística، AOS conceitos د sustentabilidade E empreendedorismo EA visão د FUTURO فونز O curso propicia ترنا O nosso aluno UM profissional diferenciado E disputado هیچ Mercado در د Trabalho به. [+]

‏ رشته های کارشناسی پاره وقت سیدنی برزیل. Sobre O curso عالم دا excelência NA formação انجام profissional ای curso د دا Biomedicina ها Universidade Metodista permite AO aluno تومار فرم تماس کام SUA carreira profissional ainda دنترو دا ها Universidade. بدون ها Laboratório Escola د Análises Clínicas، سیستم عامل alunos atendem comunidade E TEM فرم تماس کام ها Tecnologias utilizadas هیچ قطر قطر دا profissão کومو ای ها Laboratório د E Biologia مولکولی فرهنگی د Células. بدون Nucleo در د Pesquisas ای aluno pode TER فرم تماس کام pesquisa BASICA E participa د د projetos Iniciação Científica EM diferentes مناطق: Microbiologia، Biologia مولکولی، Oncologia تجربی، outras انتر. هیچ مرکز د Neurociências O aluno pode از Trabalhar EM projetos د pesquisa د گراند relevância برای یک منطقه است. درحوزه TUDO، somada à formação humanística، AOS conceitos د sustentabilidade E empreendedorismo EA visão د FUTURO فونز O curso propicia ترنا O nosso aluno UM profissional diferenciado E disputado هیچ Mercado در د Trabalho به. مدولار Estrutura O curso به اجرا درآمد ظروف کام projeto pedagógico inovador E estrutura مدولار مدرن فونز garante formação د habilidades E competências procuradas پور empregadores د diversos segmentos، incorporando questões relativas AO empreendedorismo، gestão NA منطقه دا saúde E formação د cientistas. سیستم عامل módulos سائو ministrados پور docentes mestres E doutores کام گراند experiência NA docência، NA pesquisa E atuação هیچ Mercado در د Trabalho به کام. عالم disso، سیستم عامل módulos سائو lecionados پور مایس د ام docente، ای que garante especificidade DOS assuntos abordados EA proximidade کام O alunado. Aulas EM práticas LABORATORIOS qualificados کام divisão د مبارزه E participação individualizada EM experimentos کام microscopia، bioquímica، fisiologia، microbiologia E neurociências E comportamento. Desta به FORMA ای estudante د Biomedicina دا Metodista به اجرا درآمد ظروف کام: • O پیمانه د Estágio DESDE O 1º semestre فونز permite vivenciar NA PRATICA rotina انجام Biomédico. • سیستم عامل Módulos د formação humanística کومو پیمانه د formação cidadã، saúde pública E legislação BIOMEDICA abordam O پایل انجام biomédico NA saúde pública E، juntamente کام ações د extensão universitária، propiciam AO aluno O فرم تماس کام comunidades carentes E instituições filantrópicas، یک FIM د identificar E تناسب estratégias د atuação برای melhoria دا د qualidade VIDA، ajudando NA formação د ام profissional جدایی ناپذیر؛ • O پیمانه د Gestão E ها Tecnologia Ambiental E DE شرکت Alimento، فونز aborda aspectos sobre meio AMBIENTE، nutrição E sustentabilidade E FAZ parceria کام O Nucleo در د Sustentabilidade انجام Curso د Gestão Ambiental دا Faculdade، onde به O aluno pode realizar estágio برای habilitação EM Análise Ambiental. Atividades د Pesquisa Científica سائو desenvolvidas هیچ Nucleo در د Pesquisas Biológicas الکترونیکی مرکز د Neurociências دا Faculdade د Saúde، onde به O aluno pode desenvolver projetos د Iniciação Científica EM diversas مناطق انجام conhecimento، COMO Microbiologia هومانا E DE ها Alimentos، Farmacologia، Oncologia، Biologia، مولکولی، Neurociências E Comportamento، podendo receber ها Bolsas de estudo انجام programa PIBIC desenvolvido کام parceria انجام CNPq (Conselho Nacional د Desenvolvimento Científico E Tecnológico). Todas به عنوان atividades د pesquisa E ensino سائو orientadas پور profissionais capacitados. عالم disso، ولز O Nucleo در د Análises Clínicas (NAC)، pesquisas desenvolve فونز NA منطقه د Análises Clínicas E permite فونز alunos فونز optam pelas habilitações دا منطقه ها Clínica façam SEU estágio obirgatório. O NAC possui EQUIPAMENTOS د ULTIMA geração، é automatizado E به اجرا درآمد ظروف کام profissionais biomédicos qualificados برای propiciar O فرم تماس direto کام ها Tecnologia E به عنوان novidades دا منطقه، کام O objetivo د desenvolver E aprimorar formação profissional E garantir SEU preparo پارا O Mercado در د Trabalho به. O NAC INTEGRA Policlínica. O NAC possui conceito EXCELENTE pelo PNCQ (Programa Nacional د د Qualidade شاهد) E ادغام Policlínica Metodista ای que permite فونز O estudante conviva کام دیگران profissionais دا saúde E participe د equipes interdisciplinares، facilitando correlação multiprofissional. Estágios NA درجه NOS primeiros semestres انجام curso permitem vivência precoce EM AMBIENTE کام exigência semelhante AO انجام Mercado در د Trabalho به، کام PRATICA د د habilidades formação GERAL E específica. Parcerias کام های varios LABORATORIOS E Instituições د Pesquisa facilitam realização د estágio EM diferentes مناطق. Coordenação د Estágio específica apoia Coordenação انجام Curso داندو مایس agilidade NAS parcerias E garantindo supervisão دا qualidade انجام estágio. Palestras کام psicólogos organizacionais E gestores دا منطقه د RH auxiliam O aluno A SE entrevistas posicionar اونا. Encontros کام egressos E دیگران profissionais transferem vivências NAS DAS trajetórias várias carreiras. Programa د آموزش، فونز oferece vagas temporárias هیچ nosso ها Laboratório سیستم عامل برای کلینیکو recém-formados انجام curso، permitindo acumular experiência E aumentar empregabilidade. O profissional NA منطقه دا saúde ای curso د Biomedicina merece destaque ها، POIs O profissional TEM possibilidade د atuação EM diversas مناطق انجام conhecimento، COMO biologia مولکولی، ها Medicina هسته ای، biotecnologia، reprodução هومانا، ambiental análise، perícia جنایی، acupuntura، ESTETICA biomedicina، docência هیچ ensino TECNICO E برتر dentre tantas outras permitidas pelo Conselho فدرال د Biomedicina. Nosso curso fornece subsídios básicos برای فونز O aluno possa estagiar qualquer EM DAS اوما 35 مناطق د habilitação. O curso permite فونز O aluno SAIA دا graduação کام ATE 2 habilitações. Mercado در د Trabalho به Devido à formação generalista destes profissionais، é possível از Trabalhar TANTO هیچ ensino (CURSOS técnicos OU nível برتر) نا pesquisa (مناطق BASICA E نامه Aplicada)، COMO، principalmente، EM diagnósticos laboratoriais E EM biotecnologia. عالم د importantes questões د saúde pública ای biomédico trabalhará também کام estudo دا genética E biologia هومانا مولکولی. Hospitais، centros د diagnóstico آزمایشگاهی الکترونیکی پور imagem، clínicas د fertilização assistida E CURSOS técnicos EM Patologia ها Clínica سائو alguns DOS lugares فونز oferecem oportunidades برای سیستم عامل biomédicos. عالم disso، existem oportunidades EM ها Indústrias farmacêuticas E alimentícias، centros produtores د شرکت Insumos biológicos، SERVICOS د hemoterapia، EMPRESAS voltadas AO desenvolvimento د EQUIPAMENTOS diagnósticos، دیگران انتر. ثابت است evolução tecnológica هیچ amplia diagnóstico به عنوان opções هیچ Mercado در. [-]

ها Medicina دامپزشکی

Universidade Cruzeiro do Sul (UNICSUL)
Campus پاره وقت March 2017 برزیل São Paulo

O curso proporciona AO alunado UM aprendizado prático voltado AO Mercado در profissional پور meio د ام CORPO docente constituído پور professores doutores فونز possuem vasta experiência EM suas respectivas مناطق د atuação. بدون سائو ها Complexo Veterinário desenvolvidas به عنوان atividades práticas د ensino، pesquisa، extensão، BEM کومو atendimentos clínicos E cirúrgicos د د animais Pequeno به E گراند پورته، complementando formação teórica ministrada. SUA estrutura د apoio apresenta ترس centros cirúrgicos، oito ambulatórios د atendimento کلینیکو، LABORATORIOS د análises clínicas، د reprodução حیوانات E DE ها Medicina preventiva، ثلاث د necropsia E DE TECNICA cirúrgica، LABORATORIOS د anatomia E microscopia، سالا د fluidoterapia E setor د imagem ( radiologia، ultrassonografia E ecocardiografia)، عالم د پاسیو د د atendimento animais د گراند پورته، baias E کانیس برای manutenção DOS animais انجام E هق هق ها Complexo atendimento. Durante به O curso ای aluno é estimulado participar د atividades د pesquisa desenvolvidas پور docentes، BEM کومو د programas د cooperação TECNICO-científica mantidos کام instituições nacionais و انجام بیرونی، کومو O Zoológico د سان دیگو، کام O تضمین کیفیت. é mantido O UNICO projeto هیچ پایس financiado pela انجمن جانورشناسی سن دیگو. سائو promovidas atividades educativas، incluindo CURSOS E palestras à comunidade sobre cuidados básicos هیچ manejo DOS animais، قدرت قانونی responsável E BEM-ESTAR حیوانات، campanhas د vacinação E DE castração د CAES E GATOS، projetos د adoção د animais abandonados E assistência دامپزشکی estabelecimentos rurais .Professores انجام curso E alunos فونز fazem iniciação científica compõem UM ها Grupo د pesquisa intitulado Patologia Estrutural E Funcional دامپزشکی، cadastrado هیچ CNPq (Conselho Nacional د Desenvolvimento Científico E Tecnológico)، فونز desenvolve projetos NAS linhas د د pesquisa Doenças Infecciosas E Parasitárias EM Animais Domésticos E Selvagens، Patologia تجربی، Oncologia E Toxicologia دامپزشکی. [+]

Sobre O curso O curso proporciona AO alunado UM aprendizado prático voltado AO Mercado در profissional پور meio د ام CORPO docente constituído پور professores doutores فونز possuem vasta experiência EM suas respectivas مناطق د atuação.No ها Complexo Veterinário سائو desenvolvidas به عنوان atividades práticas د ensino، pesquisa، extensão، BEM کومو atendimentos clínicos E cirúrgicos د د animais Pequeno به E گراند پورته، complementando formação teórica ministrada. SUA estrutura د apoio apresenta ترس centros cirúrgicos، oito ambulatórios د atendimento کلینیکو، LABORATORIOS د análises clínicas، د reprodução حیوانات E DE ها Medicina preventiva، ثلاث د necropsia E DE TECNICA cirúrgica، LABORATORIOS د anatomia E microscopia، سالا د fluidoterapia E setor د imagem ( radiologia، ultrassonografia E ecocardiografia)، عالم د پاسیو د د atendimento animais د گراند پورته، baias E کانیس برای manutenção DOS animais انجام E هق هق ها Complexo atendimento. Durante به O curso ای aluno é estimulado participar د atividades د pesquisa desenvolvidas پور docentes، BEM کومو د programas د cooperação TECNICO-científica mantidos کام instituições nacionais و انجام بیرونی، کومو O Zoológico د سان دیگو، کام O تضمین کیفیت. é mantido O UNICO projeto هیچ پایس financiado pela انجمن جانورشناسی سن دیگو. سائو promovidas atividades educativas، incluindo CURSOS E palestras à comunidade sobre cuidados básicos هیچ manejo DOS animais، قدرت قانونی responsável E BEM-ESTAR حیوانات، campanhas د vacinação E DE castração د CAES E GATOS، projetos د adoção د animais abandonados E assistência دامپزشکی estabelecimentos rurais .Professores انجام curso E alunos فونز fazem iniciação científica compõem UM ها Grupo د pesquisa intitulado Patologia Estrutural E Funcional دامپزشکی، cadastrado هیچ CNPq (Conselho Nacional د Desenvolvimento Científico E Tecnológico)، فونز desenvolve projetos NAS linhas د د pesquisa Doenças Infecciosas E Parasitárias EM Animais Domésticos E Selvagens، Patologia تجربی، Oncologia E Toxicologia دامپزشکی. Mercado در د Trabalho به O پزشکی Veterinário desenvolve ações voltadas à saúde E ها Produção حیوانات، saúde pública، à Producao د ها Alimentos E یک proteção ambiental. SUA atuação در حالت direcionada clínicas E hospitais veterinários، universidades E instituições د pesquisa، órgãos د Fomento OU د administração governamental، sociedades hípicas E jóqueis، zoológicos، LABORATORIOS E تماس Fábricas de PRODUTOS veterinários، frigoríficos، SERVICOS د inspeção د PRODUTOS د origem حیوانات، EMPRESAS agropecuárias E cooperativas rurais. Diferencial alunos سیستم عامل obtiveram هیچ ENADE 2010 بهترین رسانه dentre از todos سیستم عامل CURSOS د دامپزشکی دا گراند سائو پائولو، somando-SE یک NOTA ماکسیما 5 DADA pela comissão د verificação در مجنون انجام INEP / MEC pela excelência د SEU projeto pedagógico الکترونیکی مادون estrutura. O curso possui parceria کام ANCLIVEPA (ASSOCIACAO Nacional د Clínicos Veterinários د Pequenos Animais) برای یک realização د د CURSOS especialização EO Programa د Aprimoramento Profissional EM ها Clínica MEDICA د د Animais Pequeno به پورت. SERVICOS à Comunidade ها Complexo Veterinário محلی: AV. Tenente Laudelino فریرا دو آمارال، 700 (دانشگاه سن میگوئل) تلفن های: 2037-5792Horário د atendimento: segunda sexta-فیرا، DAS 8H به عنوان 12H E DAS 13H به عنوان 17h، AOS sábados DAS 8H به عنوان 12H. Informações Complementares Matutino - DAS 7h30 به عنوان 12h50. Aulas AOS sábados، EM alguns semestres. [-]